W związku z pomówieniami ze strony Ewy Balcerek i Włodzimierza Bratkowskiego

Pani Ewa Balcerek
Marki

W związku z ponawianymi przez Panią publicznie – w Internecie – i prywatnie – w korespondencji SMS z sympatykami SMP – oszczerstwami pod moim adresem o charakterze zniesławienia i znieważenia, insynuującymi mi działania o charakterze kryminalno-karnym (włamanie na prywatną pocztę elektroniczną na serwerze tlen.pl, przejęcie tej poczty uniemożliwiające korzystanie z niej użytkownikowi), jak również naruszające ustawę prawo o stowarzyszeniach, w oparciu o którą działa Stowarzyszenie Marksistów Polskich, poprzez naruszanie praw jego członków – daję Pani 14 dni na złożenie stosownego zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstwa do prokuratury Warszawa-Praga (ze względu na mój adres zameldowania) lub Warszawa-Żoliborz (ze względu na mój adres zamieszkania).

14 dni jest wystarczającym czasem na uzyskanie stosownych dowodów od administratora kont pocztowych tlen.pl i/lub administratora kont list dyskusyjnych google. Dla Pani informacji, firmy te są w posiadaniu rejestrów operacji na serwerach pozwalających na identyfikację osób, które miałyby się dopuścić ewentualnych przestępstw.

Po tym terminie 14 dni, jeśli nie przedstawi Pani stosownych dowodów na potwierdzenie swoich oszczerstw pod moim adresem, nie zawaham się wystąpić przeciwko Pani na drodze cywilnej w związku z dopuszczaniem się przez Panią wielokrotnego zniesławienia i znieważenia.

Z poważaniem,
Piotr Tadeusz Strębski
Warszawa, 27 listopada 2017 o godz. 09:35

Ps. Niniejsze pismo zostanie doręczone Pani także w formie papierowej, pocztą tradycyjną.

Ps2. Niniejszym przypominam, że od 2002 roku – czyli od początku mojej z Panią (i p. Włodzimierzem Bratkowskim) współpracy – jestem właścicielem i administratorem niniejszej strony (www.dyktatura.info), z której usług korzysta Pani do szkalowania mnie. Jeśli Pani (i p. Włodzimierza) praktyka nie zostanie zastopowana nie widzę innego wyjścia, jak odebrać Państwu „zabawkę”, którą się Państwo posługujecie w ww. celach. Sama strona pozostanie w Internecie jako dowód w sprawie.

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI

Znalezione obrazy dla zapytania dowód wdzięczności foto

 

Jako uczennica Romana Rudzińskiego, z zainteresowaniem zabrałam się za lekturę pokonferencyjnej publikacji Roman Rudziński. Człowiek i dzieło. Odnalazłam tam odbicie swojego własnego wspomnienia docenta Rudzińskiego jako człowieka na pewno nietuzinkowego. Osobiście podkreśliłabym jego skromność połączoną z niespotykaną, bezinteresowną dobrocią i niechęcią do wdawania się w intrygi związane z karierowiczostwem, jakże żywym w środowisku naukowym. Ówczesnym – w stopniu nie mniejszym niż współcześnie.

Tonem, który budzi jednak mój dystans wobec wspomnianej publikacji jest ton hagiograficzny, zgrzytliwy niczym przejechanie szkłem po szybie, bo całkowicie nieadekwatnym do Romana Rudzińskiego, jakiego pamiętam. Bo pamiętam go raczej jako człowieka niepewnego, czy może raczej nie narzucającego swoich racji innym, niemal pokornego, co na tle arogancji wielu innych przedstawicieli elity intelektualnej dawało wręcz wrażenie wycofania. To była taka sokratejska cecha, która idealnie współgrała z jego powierzchownością sprawiającą wrażenie obcowania twarzą w twarz ze starożytnym mędrcem. Był zbyt mądry, aby osądzać innych. Nie wiem, czy akurat on byłby zachwycony faktem, że inni, po latach, zrobią to za niego.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Интернет-конференция Александра Ходаковского 22.02.2018

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Алексей Оверчук: У Красной армии было несколько секретов успеха

Троцкий говорил: «Много элемента негодного, хулиганов, лодырей, отбросов»

Ровно сто лет назад была создана Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Эпитеты «несокрушимая» и «легендарная» сейчас воспринимают как голую пропаганду, меж тем, РККА и впрямь была уникальным явлением и той силой, которая могла перевернуть всю планету. В чем был секрет ее успеха? И почему великую идею постигло болезненное фиаско?

Красная армия не является родоначальницей Советской Армии, уж тем более ВС РФ. Красная армия строилась на совершенно других принципах, а сам дух РККА отличен от всех известных воинских формирований. Такого не было ни до, ни после неё.

Красная значит лучшая

Говоря современным языком, РККА это международная трансконтинентальная наднациональная боевая корпорация рабочих и крестьян, которая не признает границ и пределов. Её техническая и научная база – любая занятая ею страна. Её духовная опора – мощная агитация на тему справедливости, свободы, равенства и братства.

В ряды Красной Армии мог вступить любой желающий. Ставилось только одно, но серьезное условие: каждый кандидат должен быть «классово полноценным», то есть из рабочих или крестьян. Чиновники, купцы, духовенство – люди классово чуждые. Попросту говоря, враги. Девизом РККА было «Винтовка не бремя, а привилегия господствующего класса».

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

По-живому. Олег Двуреченский

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Егор Радайкин: Статистическое обозрение – Исчезнет ли рабочая аристократия?

В предыдущем статистическом обзоре 1 мы выяснили, что в то время как весь излишек прибавочной стоимости исчезает в карманах держателей совокупного мирового капитала, бесследно растворяясь в офшорах по всему миру,  мировой рабочий класс, своим трудом производящий этот излишек, как атлант  продолжает своими плечами поддерживать этот  паразитический миропорядок. Пожалуй, “рабочий класс” — это слишком громкое название для разношерстных групп пролетариата, которые обитают в своих национальных “квартирках”, зараженные местечковым национализмом и патриотизмом, отгородившиеся от раздираемого империалистическими противоречиями внешнего мира.  Этот укор направлен, в первую очередь, в сторону пролетариата стран, составляющих ядро капиталистического, так называемого Первого, мира, который до сих пор не осознал, что его благосостояние зиждется на плечах рабочих стран Третьего мира.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

NA CZELE STAWKI

Znalezione obrazy dla zapytania przemysł foto

 

Z cyklu „Jaja jak czerwone berety”

Po tym jak charyzmatyczny lider nowej polskiej radykalnej lewicy ogłosił KONIEC „DOBREJ ZMIANY” a premier zapowiedział przekształcenie całej Polski w specjalną strefę ekonomiczną, nie pozostaje nam nic innego jak wyjść na czoło stawki na gruncie teorii, organizacyjnie możemy ją zamykać. Jako awangarda i ariergarda zarazem nie musimy spierać o duperelki, skoro otwieramy i zarazem zamykamy stawkę. Nikt nam nie podskoczy.

Wyjaśnijmy sobie zatem parę rzeczy.

Dobrym do tego punktem wyjścia – jak pisze Jacek Tittenbrun – jest wciąż znana definicja Włodzimierza Lenina określająca mianem klas „wielkie grupy ludzi, różniące się między sobą miejscem zajmowanym w historycznie określonym systemie produkcji społecznej, stosunkiem (przeważnie utrwalonym i usankcjonowanym przez prawo) do środków produkcji, rolą w społecznej organizacji pracy i, co za tym idzie, sposobem otrzymywania i rozmiarami tej części bogactwa społecznego, którą rozporządzają. Klasy to takie grupy ludzi, z których jedna może przywłaszczać sobie pracę drugiej dzięki różnicy miejsca, jakie zajmują w określonym systemie gospodarki społecznej” (W. Lenin, Dzieła, t. 29, Warszawa 1956, s. 415; w przekładzie została uwzględniona poprawka, na konieczność której zwrócił uwagę Jarosław Ładosz w pracy pt. Marksistowska teoria walki klas, Warszawa, 1969, s. 53).

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

«Левая альтернатива большевикам.» Лекция Д.И.Рублева

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj