Ostatnie dwa tygodnie strony DP

Szanowni odwiedzający stronę „Dyktatury Proletariatu”,

Z końcem miesiąca kończy się okres abonamentowy serwera i domeny dyktatura.info
Niniejsza strona zakończy swój żywot w dniu 28 kwietnia 2018 roku.
Jako jej administrator, nie mam potrzeby utrzymywania przez kolejny rok tego serwisu. Niestety, 14 lat działania portalu „Dyktatura Proletariatu” nie przyniosło żadnych wymiernych efektów – ani organizacyjnych, ani politycznych – w wyniku czego 15 rocznica nie byłaby okazją do świętowania.

Na decyzję o nieprzedłużaniu istnienia DP bez wątpienia ma także wpływ sekciarska postawa i rozbijacka działalność moich niedawnych towarzyszy – pp. Ewy Balcerek i Włodzimierza Bratkowskiego – do których to (prawdę mówiąc bardzo częstych na lewicy) okoliczności doszły formułowane przez nich pod moim adresem kłamliwe i insynuacyjne – niczym nie uwiarygodnione, nie udowodnione, i co gorsze: dotychczas nie wycofane i za które mnie nie przeproszono – zarzuty o charakterze kryminalno-karnym. Z działaczami posługującymi się takimi metodami działalności politycznej nie chcę mieć nic wspólnego.

13 kwietnia br. zaproponowałem drogą e-mailową przekazanie bazy danych strony DP na okoliczność ewentualnej reaktywacji strony przez jej obecnych, wyżej wymienionych, redaktorów. Być może więc „Dyktatura Proletaiatu” ponownie ukaże się w jakiejś formie w Internecie – bez mojego jednak w tym udziału.

Piotr Tadeusz Strębski

Opublikowano Teksty bieżące | 4 komentarze

W związku z pomówieniami ze strony Ewy Balcerek i Włodzimierza Bratkowskiego

Pani Ewa Balcerek
Marki

W związku z ponawianymi przez Panią publicznie – w Internecie – i prywatnie – w korespondencji SMS z sympatykami SMP – oszczerstwami pod moim adresem o charakterze zniesławienia i znieważenia, insynuującymi mi działania o charakterze kryminalno-karnym (włamanie na prywatną pocztę elektroniczną na serwerze tlen.pl, przejęcie tej poczty uniemożliwiające korzystanie z niej użytkownikowi), jak również naruszające ustawę prawo o stowarzyszeniach, w oparciu o którą działa Stowarzyszenie Marksistów Polskich, poprzez naruszanie praw jego członków – daję Pani 14 dni na złożenie stosownego zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstwa do prokuratury Warszawa-Praga (ze względu na mój adres zameldowania) lub Warszawa-Żoliborz (ze względu na mój adres zamieszkania).

14 dni jest wystarczającym czasem na uzyskanie stosownych dowodów od administratora kont pocztowych tlen.pl i/lub administratora kont list dyskusyjnych google. Dla Pani informacji, firmy te są w posiadaniu rejestrów operacji na serwerach pozwalających na identyfikację osób, które miałyby się dopuścić ewentualnych przestępstw.

Po tym terminie 14 dni, jeśli nie przedstawi Pani stosownych dowodów na potwierdzenie swoich oszczerstw pod moim adresem, nie zawaham się wystąpić przeciwko Pani na drodze cywilnej w związku z dopuszczaniem się przez Panią wielokrotnego zniesławienia i znieważenia.

Z poważaniem,
Piotr Tadeusz Strębski
Warszawa, 27 listopada 2017 o godz. 09:35

Ps. Niniejsze pismo zostanie doręczone Pani także w formie papierowej, pocztą tradycyjną.

Ps2. Niniejszym przypominam, że od 2002 roku – czyli od początku mojej z Panią (i p. Włodzimierzem Bratkowskim) współpracy – jestem właścicielem i administratorem niniejszej strony (www.dyktatura.info), z której usług korzysta Pani do szkalowania mnie. Jeśli Pani (i p. Włodzimierza) praktyka nie zostanie zastopowana nie widzę innego wyjścia, jak odebrać Państwu „zabawkę”, którą się Państwo posługujecie w ww. celach. Sama strona pozostanie w Internecie jako dowód w sprawie.

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

NIE NADĄŻAM

Z cyklu „Jaja jak czerwone berety”

W poniedziałek moja domowa Minerwa świtem wyruszyła w Góry Stołowe lub Sowie. W drodze załapała, że na starcie ma już trzy dni wyprzedzenia – pozostali uczestnicy eskapady dotrą tu w czwartek. Chciała wracać – w końcu jednak wylądowała u koleżanki pod Wrocławiem. Tak naprawdę nie wiem kiedy wróci – nie nadążam, już całkiem skapcaniałem.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Piotrze,

Znalezione obrazy dla zapytania gołąbek z gałązką oliwną


Nieuchronnie upływa termin opłaty domeny. Niezależnie od wszystkich wzajemnych pretensji, należy podjąć męską decyzję – co robić?

Wybacz, ale Twoje dąsania się: raz deklarujesz dobrą wolę, raz drożysz się niczym panna na wydaniu, są po prostu śmieszne. Deklaracji nie spełniasz, postulowanych przeprosin z mojej strony nie otrzymasz.

Myślę, że jasno i jednoznacznie podsumowałam stan rzeczy na chwilę bieżącą.

Możemy się sprzeczać, a nawet ciągać po sądach, ale może odłóżmy to na potem. Czasu starczy.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

ODA DO ZWYCIĘSTWA

Sytuacja jest surrealistyczna.
Wracając w 2002 roku, po kilku latach nieobecności, na scenę polityczną, zamiast świata realnego, który zostawiliśmy, zastaliśmy Matrix, w którym media elektroniczne zawładnęły duszami i wyobraźnią rodaków – bez reszty.
Politycznie, polska lewica niekoncesjonowana uległa bez walki konkwiście zachodniej tzw. nowej radykalnej lewicy, która narzuciła swoje priorytety podmieniające  walkę klasową walką o radykalną demokrację w ramach iluzorycznego, postkapitalistycznego systemu, którego adekwatną ideologią jest socjaldemokracja po Bad Godesberg, odrzucająca klasę robotniczą na rzecz mniejszości różnego typu, w tym obyczajowej. Nic nie zakłócało nieuchronnej ewolucji polskiej lewicy radykalnej w eklektyczny twór typu zachodniej (amerykańskiej) sieczki typu neokonów.

Podjęliśmy wówczas jakże heroiczną, samotną i nierówną walkę (jako Antonio das Mortes i Omega Doom, a także Hulk Hogan) z owymi degenerującymi tendencjami na tych polach, które były nam dostępne w Matrixie, czyli na forach dyskusyjnych różnych ugrupowań lewicowych. Po licznych, mniej lub bardziej sławetnych potyczkach i zwycięstwach, kończących się nieodmiennie zamykaniem z wirtualnym hukiem owych forów (od Czerwonego Salonu począwszy) rzekomo przeznaczonych do wymiany najbardziej radykalnych poglądów, szczerze demokratyczna, „szeroka i najszersza” do granic i poza granice rozmycia się, lewica antykapitalistyczna wytoczyła historycznie i transformacyjnie adekwatny argument WŁASNOŚCI owych forów i zgodnym chórem kazała nam wypierdalać na własne podwórko, gdzie możemy sobie gadać, co chcemy, a nikt nie będzie musiał tego słuchać.

Na taki argument – wypierdoliliśmy.
Nie bez skandalu i na z góry upatrzone pozycje – portal Dyktatura Proletariatu. Samą nazwą powodując liczne zawały rrradykalno-lewicowych serc.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | 3 komentarze

Геополитика для чайников на 100 лет вперёд. Дмитрий Джангиров

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

М. Инсаров: О юных девах обоего пола с очень богатым внутренним миром

Одним из главных направлений критики великой русской революционно-демократической мысли 19 века был типаж страдающего от пресыщения паразита, любящего порассуждать о высоких материях, о своих глубоких страданиях, о любви ко всему высокому, светлому и прекрасному, продолжая при этом исправно потреблять получаемую с эксплуатируемых им крестьян прибавочную стоимость, сладко есть и красиво одеваться. В русской литературе 19 века подобный типаж нашел наиболее яркое выражение в образах Онегина и Обломова из одноименных произведений Пушкина и Гончарова. По Обломову лучше всего проехался Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» (http://www.lib.ru/LITRA/DOBROLYUBOW/oblomov.txt_with-big-pictures.html) , по Онегину же – Писарев в первой части статьи «Пушкин и Белинский» (http://az.lib.ru/p/pisarew_d/text_0310.shtml)

И Добролюбов, и Писарев беспощадно вскрыли у этого малопривлекательного типажа отсутствие единства слова и дела, неспособность к решительным поступкам, завуалированную благозвучной фразой, неспособность к длительной целеустремленной работе, при всех иногда мелькающих в праздной душе благих порывах, трусость и лицемерие.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Борис Кагарлицкий: Революционная ситуация без революции?

Странное дело. С одной стороны, социологические службы заявляют, что протестные настроения на историческом минимуме. И если верить опросам, никто в России бунтовать не собирается. С другой стороны, если верить новостям, то число протестов, их масштабы и количество участников быстро растет. Как же так?

Легче всего винить официальную социологию, которая и в самом деле имеет мало общего с реальностью (если не считать реальностью те цифры, которые сами же чиновники рисуют в своих отчетах и на которые, похоже, придворные эксперты потом ориентируются в своих исследованиях). Однако противоречие между исследованием общественного мнения и реальностью скрывает, возможно, ещё одно, очень существенное, противоречие в самом общественном мнении.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj