Как боролись рабочие. 1905 год в Донбассе.

1905 г-1

 

Памяти дяди Миши

Вооружённое восстание на Екатерининской железной дороге

Так получилось, что один из составителей этой статьи неожиданно узнал, что его прадед Макар имел прямое отношение к революционным событиям 1905 года, которые развернулись тогда в центральном и западном Донбассе. Тот факт, что прадед родился и жил в маленьком посёлке железнодорожных рабочих на станции Гришино, натолкнул составителей на мысль искать материалы о том, что происходило в 1905 году именно на этой станции и вокруг неё.

Потянули за ниточку воспоминаний, описаний, докладов, отчётов, писем, и вот стала постепенно открываться детальная картина вооружённой борьбы южно-русского пролетариата с буржуазией и царизмом.

В чём ценность такой картины для нас?

В том, что она позволяет взглянуть на первую русскую революцию сразу с двух сторон. С одной стороны, перед нами разворачиваются события на небольших станциях и полустанках, в депо и на конкретных линиях железной дороги. Это взгляд подробный, с именами и фамилиями неизвестных рабочих, с решениями первых донбасских большевиков, с живыми описаниями боёв и столкновений с полицией и войсками, с мелкими деталями большой революционной схватки. Наконец, с реальными указаниями на то, где и как бралось оружие. Это, так сказать, взгляд снизу.

Но описав и сопоставив сотни деталей, назвав десятки забытых ныне героев русской революции, связав линиями железной дороги в одно целое несколько городов, станций, сёл и посёлков, мы увидели перед собой южный фас, небольшой участок колоссальной всероссийской революции. Но в этом участке отразилась – со своей присущей Донбассу спецификой – вся мощь русского многонационального пролетариата, которого допекли  цари и капиталисты. Это – взгляд сверху, без которого нельзя понять, отчего, например, рабочие со станции Гришино берут штурмом вокзал в Горловке. Без общего, панорамного взгляда на революцию 1905 года, когда царизму и буржуазии здорово дали коленом под дых, плохо понимаются и сегодняшние события в Донбассе.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Od Dagestanu do Moskwy – rozmowa B. Kagarlickiego z Maksimem Szewczenko

https://youtu.be/V435VUiUjrc

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Лекция для рабочих Западного Донбасса: о профсоюзах и забастовках (na żywo)

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

CIĄG DALSZY NASTĄPIŁ – WYJĄTEK Z KORESPONDENCJI

Do Stowarzyszenia Marksistów Polskich

Zgadzam się z Panem Stefanem w Jego ocenie współczesnej Rosji, Rosja dzisiaj to zacofany kapitalizm i zapatrywanie się na nią jako ewentualnego lidera (czy jak tam zwał) ruchu robotniczego jest nieporozumieniem.

M. A. 20 czerwca 2017 r.

Kochani,

Odróżnijmy dwie rzeczy: 1) stalinowskiej proweniencji oglądanie się na Rosję, a ściślej – na biurokrację (post)radziecką, i 2) międzynarodowy ruch robotniczy. To, że w okresie stalinowskim oba te zjawiska zostały utożsamione poprzez niszczenie wszelkiej autonomii i samodzielności nurtów, które nie chciały podporządkować się biurokratycznemu przewodnictwu, pozostaje częścią tej kwestii. Ale mniemam, że światłym marksistom zgromadzonym w SMP nie ma potrzeby tego przypominać. Chyba tylko po to, aby ukrócić te urokliwe i przesympatyczne gierki polegające na wmawianiu oponentom dziecka w brzuch : – )

Panowie, trochę szacunku dla dam. Jednej dorabiacie gębę, a drugą zwabiacie w maliny. Coś jesteście na bakier z gender:-)

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

NIE DOŚĆ 100 LAT SAMOTNOŚCI?

Z cyklu „Jaja jak czerwone berety”

Na wszystkich naszych stronach facebookowych trwa swoista wojenka, w której jak na razie nie widać przełomu. Od kilku tygodni nie odnotowaliśmy wzrostu polubień tych stron. Lajków tyle samo przybywa, co ubywa (Centrum Studiów i Badań Marksistowskich – 870, Stowarzyszenie Marksistów Polskich – 320, Dyktatura Proletariatu – 98). Zewnętrznym obserwatorom wydaje się, że utrzymuje się stan marazmu, bądź, jak kto woli, równowagi.  Nie wyprowadzimy ich z błędu. Ilość polubień to nie decydujący wskaźnik. Należy go jeszcze skorygować o ilość odsłon, polubień konkretnych artykułów i komentarzy. To jeszcze nie wszystko. Dodajmy do tego udostępnienia i publikacje naszych „postów” na innych profilach – reakcje na te „posty” – kolejne lajki i komentarze. Dziesiątki – to jeszcze nie setki i nie tysiące. Przy jakich liczbach ilość przechodzi w jakoś? Naszym zdaniem nie bez znaczenia jest jakość „postów”, a ta, jak to mówią Rosjanie, зашкаливает. Czyli nie mieści się już w skali pomiaru.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | 1 komentarz

Michaił Chazin w radiu „Echo Moskwy”

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Первые храбрые (1923)

Першi хоробрi

История старого революционно-социалистического движения в Украине неизвестна в России и забыта в Украине. Чтобы восполнить пробел, мы публикуем небольшую, но информативную статью Михайла Ялового «Первые храбрые», написанную в 1923 году.

Революционер Михайло Яловой, в качестве писателя известный под литературным псевдонимом Юлиан Шпол, родился в 1895 году в Полтавской губернии в семье волостного писаря. Закончив Миргородскую гимназию, учился на медицинском факультете Киевского университета, а в 1917 году с головой ушел в революцию – в качестве активиста Украинской партии социалистов-революционеров.  

Вернувшись в родные края, он становится председателем ревкома Константиноградского уезда. Внутри УПСР он поддерживает ее левое крыло, которое в мае 1918 года, после немецкой оккупации Украины, образует отдельную партию, вошедшую в историю под славным именем боротьбистов. Он активно участвует в гражданской войне, как руководитель боротьбистского подполья, работает на Одещине и Херсонщине, в 1919 году в составе боротьбистской делегации действует на Галичине.

В мае 1920 года Украинская коммунистическая партия (боротьбистов) самораспустилась, влившись к большевикам. Яловой некоторое время был представителем украинского советского правительства в Москве.

В 1920-е годы он переключается в основном на литературную работу. Им был написан, в частности, роман «Золотые лисята» – о боротьбистском подполье в годы гражданской войны.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj