W KLINCZU BLOKADY

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ТАКТИКА БОЛЬШЕВИКОВ

К юбилею Февральской революции мы не станем повторять общеизвестные факты и дежурные речи. Гораздо большую пользу наши читатели получат, если мы напомним им о ряде не столь известных на сегодняшний день особенностей политического курса большевистской партии. Эти особенности, основанные на диалектическом подходе к объективной реальности, сыграли немалую роль в победе социалистической революции всего через восемь месяцев после революции буржуазной.

100 лет назад рухнула российская монархия. Российское революционное движение достигло цели, к которой стремилось до этого без малого век, со времён декабристов. Весь узел социально-экономических и политических противоречий, существовавших в Российской империи, был разрублен массовым выступлением рабочего класса, при поддержке самых различных слоёв общества и политических сил.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Борис Кагарлицкий: Идеология эпохи реставрации

Столетний юбилей революции 1917 года удивительным образом оказался поводом для реакционного идеологического шабаша по всем медийным каналам, хоть как-то связанным с действующей властью. Такое впечатление, что отмечаем мы не годовщину события, положившего начало грандиозным социальным преобразованиям, а вспоминаем про какую-то исключительную неприятность, случившуюся в одном отдельно взятом городе по вине нескольких злоумышленников. Единственный урок, который правящие круги готовы извлечь из отечественной истории, состоит в том, что народу надо при любых обстоятельствах слушаться начальство, а начальству — всеми силами избегать революций. Как тут не вспомнить Уильяма нашего Шекспира: «чтоб это нам сказать, не стоило вставать из гроба».Впрочем, даже и урок относительно избегания революций российские элиты, похоже, не усвоили. По крайней мере ностальгические вопли о погибшей православной монархии свидетельствуют об обратном.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Февраль 1917-го: невыученные уроки?

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

NA MARGINESIE „DEKADY PRZEŁOMU”

Dekada przełomu Polska lewica opozycyjna 1968-1980 Od demokracji robotniczej do narodowego paternalizmu

CZĘŚĆ PIERWSZA – FARSOWA POWTÓRKA HISTORII

Posłowie Zbigniewa Marcina Kowalewskiego do pracy Michała Siermińskiego Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968-1980. Od demokracji robotniczej do narodowego paternalizmu” , Warszawa 2016, jest w jakimś stopniu uzupełnieniem tła, na którym Siermiński umieścił swój obraz, a w jakimś sensie – polemiką, nie otwartą, z tezami książki.

Zdecydowanie negatywnemu charakterowi mitu narodowowyzwoleńczego nadanemu przez M. Siermińskiego, Z. M. Kowalewski przeciwstawia racjonalne – jego zdaniem – aspekty tego mitu czy tradycji, przywołując okres wojny i tuż powojenny, które tłumaczą kontekst, jakże niedawny, który stalinizm zdołał na krótki czas wyprzeć, narzucając swój totalitarny system przełomu lat 40. i 50.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Piotr Kuligowski: Luty 1917 – niedokończona rewolucja

Rok 1917 to jeden z tych momentów w historii, gdy ludziom wydawało się, że nic nie jest przesądzone. Rewolucja wyzwoliła w społeczeństwie rosyjskim olbrzymią energię i niespotykaną wcześniej nadzieję, ale zarazem była początkiem serii politycznych tragedii, czyli problemów bez akceptowalnych rozwiązań.

Z okazji przypadającej na ten rok setnej rocznicy rewolucyjnych wydarzeń z 1917 r., lewica w wielu krajach świata organizuje szereg dyskusji, konferencji i innych wydarzeń, mających na celu tyleż upamiętnienie tamtych dni, ile próbę ich politycznej interpretacji i krytyki. W polskich realiach tego typu refleksja wydaje się być szczególnie potrzebna. Wielokrotnie bowiem powtarzana fraza, że „Historia nigdy nie jest prosta” i oburzanie się na całkowite niemal stopienie się Dmowskiego z Piłsudskim w polskiej pamięci historycznej wymaga wysunięcia własnych interpretacji, które nie będą spłaszczać historycznych zjawisk. Skoro zatem konserwatywna opowieść historyczna zlała w jedno dwie trumny, które niegdyś rządzić miały polską polityką, to czy kontr-opowieść zdolna jest – a jeśli tak, to w jaki sposób – rozróżnić dwie rewolucje rosyjskie, czyli rewolucją lutową od październikowej?

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Навальный и преемник Путина

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj