Archiwum „Samorządności Robotniczej”

Z dniem 16 maja 2009 r. utworzyliśmy stronę poświęconą dorobkowi politycznemu Grupy Samorządności Robotniczej (GSR) i Grupy Inicjatywnej Partii Robotniczej (GIPR), oraz osób z nimi związanych, w szczególności pismom Samorządność Robotnicza, Sprawa Robotnicza, Magazyn Antyrządowy, Tygodnik Antyrządowy, Poczta ze Świata, Trasy-Bis, W Poprzek, i publikacjom wydanym w ramach serii „Alternatywy” i „Zeszyty GSR”.

Wszystkich zainteresowanych niniejszymi publikacjami odsyłamy na tę stronę.

Możliwość komentowania jest wyłączona.