Centrum Badań i Studiów Marksistowskich

Z początkiem września 2014 roku i rozpoczęciem nowego roku szkolnego rozpoczynamy nowy cykl samokształceniowych spotkań, nawiązujących bezpośrednio do prowadzonych przez kilka lat zebrań Studenckiego Koła Filozofii Marksistowskiej (UW) i Samokształceniowego Koła Filozofii Marksistowskiej. Spotkania będą mieć charakter otwarty, a więc będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Na wstępie chcemy podjąć się kontynuacji zespołu spotkań, które grupowały się wokół „problemu Kapitału„. Dla przypomnienia, w ostatnim roku bieżącego funkcjonowania SKFM (UW) czytaliśmy I tom Kapitału Karola Marksa i konfrontowaliśmy go z różnymi tekstami powstałymi pod jego wpływem (w tym z libertariańską krytyką Marksowskiej teorii wartości opartej na pracy). W założeniach tamtych spotkań był proces konkretyzacji treści Kapitału o zjawiska społeczno-ekonomiczne zaistniałe po jego napisaniu (czyli dialektyczny proces od abstraktu do konkretu i od konkretu do abstraktu, uwzględniający przejścia od fazy wolnokonkurencyjnej do monopolistycznej i państwowo-monopolistycznej kapitalizmu). Bardzo uproszczając sprawę, i sprowadzając ją tylko do „kwestii literatury”, poza studiami Kapitału stanęły przed nami studia nad „Kapitałem finansowym” Hilferdinga, „Akumulacją kapitału” Luksemburg, „Imperializmem jako najwyższym stadium kapitalizmu” Lenina, oraz wieloma innymi pracami mniej „świecznikowych” autorów (Kautsky, Blumin, Kalecki, Althusser, Mieszczankowski, Mandel, Harvey itd.).

Cel, jaki przyświecać nam będzie na tych spotkaniach sprowadza się do jednego: nawiązania do najlepszych praktyk badawczych i teoretycznych, jakie znajdujemy w historii marksizmu, i rozwijania marksizmu w jego ortodoksyjnej – klasowej i immanentno-logiczno-reprodukcyjnej – postaci.

Spotkania odbywać się będą pod auspicjami wskrzeszonego Klubu Dyskusyjnego im. Róży Luksemburg i będą prowadzone – jak dawniej – przez Ewę Balcerek i Piotra Strębskiego. Szczegóły dotyczące miejsca, czasu i tematyki – będziemy podawać na bieżąco na stronach internetowych.

Informacje także na stronie Centrum Badań i Studiów Marksistowskich.

Możliwość komentowania jest wyłączona.