Klub Dyskusyjny im. Róży Luksemburg

Klub Dyskusyjny im. Róży Luksemburg stawia sobie za cel skupianie i integrowanie środowiska osób zainteresowanych problematyką ortodoksyjnego, klasowego marksizmu oraz kwestiami zmiany społecznej o charakterze komunistycznym w oparciu o siły zorganizowanego ruchu robotniczego.

Klub swoje cele realizuje poprzez organizowanie i prowadzenie następujących przedsięwzięć:

Głównym powodem powołania Klubu jest wola „odgruzowania marksizmu”, u którego podstaw leży „pragnienie zniesienia cywilizacji, a nie czekania na jej estetyczny koniec w objęciach zwolenników wolnej miłości czy hipnozy zaklinającej się, że inny świat jest możliwy, a jednocześnie nie wyobrażających go sobie inaczej jak tylko jako łudząco podobny do świata tu i teraz – tyle, że bez sprzeczności”.

Zapraszamy wszystkich do kontaktu i do uczestnictwa w realizowanych projektach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.