Konferencja nt. marksizmu

Przyjmujemy zgłoszenia do Komitetu Organizacyjnego Konferencji nt. marksizmu – nowego, cyklicznego przedsięwzięcia mającego służyć wymianie myśli, doświadczeń i projektów konceptualnych szeroko pojętej teorii marksistowskiej i myśli krytycznej nawiązującej do dorobku Karola Marksa.

Komitet – ciało służące przygotowaniu merytorycznemu spotkań – otwarty jest na wszystkich chętnych, niezależnie od poglądów politycznych czy przynależności (bądź jej braku) organizacyjnej. To, co powinno łączyć jego uczestników to wola w podjęciu starań na rzecz otwartej i nieskrępowanej debaty na temat dziedzictwa, teraźniejszości oraz perspektyw myśli lewicowej.

Techniczne zabezpieczenie przygotowania Konferencji zapewnia Klub Dyskusyjny im. Róży Luksemburg.

Możliwość komentowania jest wyłączona.