Konferencja nt. klasy robotniczej

Przyjmujemy zgłoszenia do Komitetu Organizacyjnego Konferencji nt. klasy robotniczej – nowego, cyklicznego przedsięwzięcia mającego służyć wymianie myśli, doświadczeń i projektów konceptualnych statusu i charakteru przekształceń strukturalnych klasy robotniczej oraz jej znaczenia – historycznego i ekonomiczno-społecznego. Początek cyklu Konferencji planowany jest na weekend majowy roku 2009.

Komitet – ciało służące przygotowaniu merytorycznemu spotkań – otwarty jest na wszystkich chętnych, niezależnie od poglądów politycznych czy przynależności (bądź jej braku) organizacyjnej. To, co powinno łączyć jego uczestników to wola w podjęciu starań na rzecz otwartej i nieskrępowanej debaty na temat dziedzictwa, teraźniejszości oraz perspektyw klasy robotniczej.

Techniczne zabezpieczenie przygotowania Konferencji zapewnia Klub Dyskusyjny im. Róży Luksemburg.

Możliwość komentowania jest wyłączona.