Grupa Samorządności Robotniczej

Wraz z reaktywacją – po latach niebytu i nieaktywności – Grupy Samorządności Robotniczej (GSR) wszystkim zainteresowanym przypominamy podstawowe i konstytutywne dla Grupy dokumenty i informacje (mimo swej częściowej historyczności i archiwalności – w swej istocie wciąż aktualne):

Osoby zainteresowane współpracą z Grupą, udzielaniu jej wsparcia, porad itd. – proszone są o kontakt.

Możliwość komentowania jest wyłączona.