Ukraińcy mają głos

Prezentujemy bardzo ciekawą, polityczną analizę obecnej sytuacji na Ukrainie i donbaskich terenach objętych konfliktem. Warto pokreślić, że jej autorami jest dwóch ukraińskich ekspertów – Dmitrij Dżangirow i Dmitrij Gałkin – a materiał został opublikowany w ukraińskiej telewizji internetowej UkrLife.tv:

http://www.ukrlife.tv/video/politika/esli-debaltsevo-okazhetsia-v-kotle-to-ukraine-pridetsia-soglashatsia-na-usloviia-rossii-dzhangirov

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poczta ze świata, Ukraina i "Rosyjska wiosna". Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

29 odpowiedzi na „Ukraińcy mają głos

 1. piotr pisze:

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,17340101,Prof__Zielonka__Socjalisci__chadecy_i_liberalowie.html

  „- Dziś w Europie partie z lewa i prawa, dawni socjaliści, chadecy czy liberałowie wchodzą razem do łóżka, żeby się obronić przed nowymi siłami z lewa i prawa, które mają inne postulaty, a co gorsza – wygrywają wybory – powiedział prof. Zielonka.”

  „A co z prorosyjskimi sympatiami greckiej lewicy i twierdzeniami, że SYRIZA to „koń trojański Moskwy w Europie”? – W Polsce wszystko się sprowadza do Rosji. Cokolwiek dzieje się na świecie, ma pomagać lub przeszkadzać Putinowi. To obsesja – stwierdził politolog.”

 2. molodiec pisze:

  A moze jakas krotka recenzja? Nie kazdy z nas w tak dobrym stopniu zna jezyk ukrainski/rosyjski.

 3. W.B. pisze:

  STANOWISKO ŚWIATOWEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W SPRAWIE SYTUACJI W DONIECKU (DONBASIE)
  http://www.wftucentral.org/wftu-situation-donetsk/

 4. Bartek pisze:

  List otwarty obrońców Stalingradu do kanclerz Merkel

  http://fortruss.blogspot.com/2015/02/six-veterans-of-stalingrad-write-open.html

 5. piotr pisze:

  Stanowisko KKE „o wojnach imperialistycznych” (fragment o Ukrainie):

  „This conclusion is clearly also true and valid for the dangerous developments in our wider region, such as in Ukraine. The bloody conflict, which broke out on the terrain of the capitalist development path, is continuing in this country, with the intervention of the EU and the USA in the Ukrainian developments, in the fierce competition of these powers against Russia over the control of the markets, the raw materials and the country’s transport networks.

  The overthrow of the Yanukovych government is not a “democratic” development, as with the support of the EU and USA reactionary and even fascist forces emerged. These forces are being used by the EU-USA to promote their geopolitical goals in the region of Eurasia.

  The KKE assessed that the attachment of Ukraine to the chariot of today’s capitalist Russia is not the solution for the Ukrainian people. The attempt to divide the Ukrainian people on an ethnic, language basis and to lead them to a new slaughter, with immeasurably tragic consequences for them and their country, to make them choose one or the other inter-state capitalist union is completely alien to the interests of the workers. We express the conviction that they must organize their independent struggle with their interests as the criterion and not with the criterion of which imperialist is chosen by the one or the other section of the Ukrainian plutocracy. They must chart the path for socialism, which is the only alternative solution to the impasses of the capitalist development path.In any case the people of Ukraine have experienced what socialism means! To a great extent, they fondly recall the enormous social gains which it achieved for the working class and poor popular strata. The KKE demanded that our country must have no participation, no involvement in the imperialist plans of NATO, the USA and EU in Ukraine. It underlined that the capitalist crisis and imperialist wars go hand in hand and Greece’s participation in these plans is not in our people’s interests.”

 6. piotr pisze:

  Jw., tylko, że po rosyjsku:
  „Этот вывод действителен и для опасных событий в обширном регионе, например в случае Украины. Кровавое столкновение произошло в рамках капиталистического пути развития этой страны, при вмешательстве ЕС и США в события в Украине, наряду с острой конкуренцией этих сил с Россией за контроль над рынками, ресурсами и транспортными путями этой страны.

  Свержение правительства Януковича не является “демократическим событием”, поскольку при поддержке ЕС и США возросла роль реакционных и даже фашистских сил, которые использовали ЕС и США для продвижения своих геополитических целей в регионе Евразии.

  КПГ считает, что примыкание к современной капиталистической России также не является решением для украинского народа. Попытка разделить украинский народ на национальной и языковой основе и привести его к бойне с неизмеримо трагическими последствиями для народа и страны, во имя выбора того или иного капиталистического межгосударственного союза совершенно чуждо интересам трудящихся. Мы убеждены, что трудящийся народ Украины должен организовать собственную самостоятельную борьбу за свои интересы, а не исходя из того какого империалиста выбирает та или другая часть украинской плутократии. Начертать путь к социализму – единственной альтернативе тупику капиталистического развития. К тому же, народ Украины знает из опыта, что такое социализм! В большой степени он ностальгирует по огромным социальным завоеваниям рабочего класса и других народных слоев. КПГ потребовала не вовлечения нашей страны в империалистические планы НАТО, США и ЕС в Украине. Она подчеркнула, что капиталистический кризис и империалистические войны идут рука об руку и наш народ не заинтересован в участии Греции в этих планах.”

 7. piotr pisze:

  http://www.newstatesman.com/politics/2015/01/don-t-let-ridiculous-smears-fool-you-syriza-no-party-radical-far-left

  „Opposing the logic of neoliberal economics does not mean the Greeks have become Marxists.”

 8. W.B. pisze:

  POLECAM ARTYKUŁ STANISŁAWA CZINKOWA
  http://rabkor.ru/columns/left/2015/02/07/left-liberals/

 9. W.B. pisze:

  POLECAM WYKŁAD SIERGIEJA KURGINJANA
  https://www.youtube.com/watch?v=m6pOwucjhO0

 10. W.B. pisze:

  DWA SCENARIUSZE

  Najwyraźniej kreując równoległą rzeczywistość nie bierzecie pod uwagę informacji źródłowych http://rusvesna.su/news/1423333833 i http://rusvesna.su/news/1422870116. To poważne niedopatrzenie.

  W przypadku tzw. republik ludowych przyjmowani do armii – a konkretnie do sześciu nowych brygad – mają być tylko ochotnicy, niekoniecznie miejscowi. Choć miejscowi stanowią w niej wciąż przytłaczającą większość. Nie oni są jednak kręgosłupem tej „armii”.
  Obecnie siły zbrojne obu „republik ludowych” szacowane są na 35 tys. Docelowo ma być 100. Powiedzmy szczerze to nie tylko propagandowy cel ogłoszonej przez Zacharczenkę kontrmobilizacji.
  Zdaniem Siergieja Kurginjana w konkretnym przypadku – do obrony 1/3 Donbasu – 70 tys. z nawiązką wystarczy.

  Jest jednak małe „ale”. Jak na armię „narodowo-wyzwolicielską” – a o taką tu chodzi – i 100 nie zawadzi. Biorąc pod uwagę jej zaplecze – mam na myśli Rosję – to jasne.

  Oto szerszy, i co nie mniej ważne lewicowy, kontekst ogłoszonej przez Zacharczenkę mobilizacji, zaprezentowany przez lidera „Suti Wriemieni”:

  https://www.youtube.com/watch?v=m6pOwucjhO0

  Gdy go uwzględnicie – wszystko będzie jasne.
  No, prawie wszystko.

  Jeśli wam ten scenariusz nie odpowiada, w co nie wątpię, proponuję inny, nazwijmy go nieoficjalnym, ukraińskim:

  http://www.ukrlife.tv/video/politika/esli-debaltsevo-okazhetsia-v-kotle-to-ukraine-pridetsia-soglashatsia-na-usloviia-rossii-dzhangirov

  Resztę możecie sobie dośpiewać, skoro obie melodie już znacie.

  Ale wam nie w to graj. Wyjaśnijcie zatem w co gracie, jeśli w ogóle gracie i… w której lidze?

 11. W.B. pisze:

  KOLIZJE NA LEWICY

  Prezentujemy konspekt dyskusji o taktyce i strategii rosyjskiej „lewicy demokratycznej”, firmowanej na co dzień nazwiskami Udalcowa i Ponomarjowa – skądinąd nastawionej na współpracę (wspólne wystąpienia) z opozycją neoliberalną („demokratyczną”). W składzie tej nowej radykalnej lewicy nie przypadkiem znalazła się „siostrzana organizacja” naszej, tubylczej „Alternatywy Socjalistycznej”, rosyjska sekcja CWI i parę innych posttrockistowskich i komunizujących organizacji, jak choćby współpracujący z „Czwórką” Rosyjski Ruch Socjalistyczny (RSD) i Front Lewicy (LF) Siergieja Udalcowa.

  http://anticapitalist.ru/analiz/diskucsii/1757.html

  Taktykę tę warto przeanalizować również w kontekście poruszonym w prezentowanym powyżej artykule Stanisława Czinkowa oraz alternatywnych wobec niej działań ruchu „Suti Wriemieni”. Czyli w konfrontacji z koncepcją czołowego „ochranitiela” reżimu Putina Siergieja Kurginjana.

 12. W.B. pisze:

  CHWAST RYBI

  „Syriza i Pademos to też socjaldemokracja, tyle że w retoryce bardziej populistyczna niż inne socjaldemy”.

  Co do tego, sceptyku, między nami nie ma sporu. Rzecz w tym, że w obu tych koalicjach-ruchach niepoślednią rolę odgrywa tzw. nowa radykalna lewica.
  Według mediów „Syriza” to „koalicja radykalnej lewicy”.
  Wniosek z tego prosty – ta nowa radykalna lewica to tak naprawdę nieco zradykalizowana socjaldemokracja, ewentualnie – jej przyległości.

  Niektóre posttrockistowskie ugrupowania radykalnej lewicy zdają sobie z tego sprawę, choćby „Xekinima” – „siostrzana organizacja CWI” w Grecji, która gra na przesunięcie „Syrizy” na lewo. Licząc na to, że wymuszą je na kierownictwie „radykalnej lewicy” zrewoltowane masy, w tym również te członkowskie, w bliskiej nam tradycyjnej frazeologii CWI robotnicy.
  Ugrupowania te zdają sobie sprawę, że już w toku kampanii wyborczej gremia decydenckie „Syrizy” wyraźnie szły w kierunku odwrotnym od przez nich oczekiwanego. Podtrzymują jednak nadal „Syrizę” i złudzenia licząc na już odczuwalne zyski organizacyjne.
  Innej gry nie mają – izolacjonistyczna postawa Komunistycznej Partii Grecji nie daje im innego pola do manewrów w ruchu masowym kontrolowanym przez KKE. Stąd tylko w obrębie „koalicji radykalnej lewicy” czują się jak ryba w wodzie. Takie stadko małych okoni w wielkim stadzie płoci, a częściej bezzębnych krasnopiórek.
  Logikę ich można przynajmniej zrozumieć, niekoniecznie akceptować.

  Zastanawia nas co innego – odbiór tego zjawiska na naszym krajowym podwórku, choćby wśród grupek określających się mianem społecznej czy konsekwentnej lewicy – komunistów, trockistów czy socjalistów. I wśród nich są już tacy, jak choćby Tymoteusz Kochan z „Socjalizmu Teraz”, czy liderzy portalu „Władzy Rad”, którzy „Syrizę” traktują wręcz jak ruch konsekwentnie prosocjalistyczny, antykapitalistyczny, marksistowski i rewolucyjny – tylko, że „nowoczesny”.
  Taka nowa odmiana „nowoczesnej lewicy”… a la SLD – kiszone ogórki.

  A oto stosowne przykłady:
  Pierwszy – charakterystyczny artykuł Tymoteusza Kochana „Socjalizm albo klęska” http://www.socjalizmteraz.pl/pl/Artykuly/?id=646/Socjalizm_albo_kleska., w którym chciejstwo dominuje nad elementarną logiką.
  Drugi – symptomatyczny odredakcyjny komentarz „tresa” pod newsem „Grecja: Tendencja Komunistyczna Syrizy krytykuje koalicję z Niezależnymi Grekami”
  http://www.1917.net.pl/node/19806

  Toć to jazgarze, chwast rybi, zwykłe szkodniki.

  W tej sytuacji wolę już zdroworozsądkowe komentarze ekonomisty Wasilija Kołtaszowa, kolegi Borysa Kagarlickiego. Ten przynajmniej trzyma się ziemi:
  http://vz.ru/columns/2015/1/26/726186.html
  http://vz.ru/columns/2015/2/11/728644.html

 13. W.B. pisze:

  BORIS ROŻYN „PO UPŁYWIE ROKU – LEWICA I MAJDAN”
  http://rabkor.ru/columns/left/2015/02/11/year-after-maidan/

 14. piotr pisze:

  Jacek C. Kamiński o „Noworosji” w materiale filmowym Borysa Hassa: https://www.youtube.com/watch?v=e4r0Udiqc9Y&feature=em-subs_digest

 15. W.B. pisze:

  PROSTA DROGA DO KABARETU

  „lepsza byłaby w Polsce jedna Syriza niż cały ten nasz bez-ruch który od kilkunastu lat nie zrobił nawet jednej dziesięciotysięcznej demonstracji…”

  Od kilkunastu lat niezmienną receptą ma być jałowa kalkomania.
  Modły do partii, koalicji i ruchów pluralistycznych w Polsce zainicjowali zwolennicy „Czwórki” ze Zbigniewem M. Kowalewskim na czele. Na początku tym pluralistycznym drogowskazem miała być Szkocka Partia (jakże) Socjalistyczna, następnie francuska Nowa Partia Antykapitalistyczna oraz parę innych PLURALISTYCZNYCH popłuczyn i odprysków Ruchu No Global. Teraz przyszła kolei na „Podemos” i „Syrizę”.

  Według młodego Kochana to one „odrabiają dziś lekcje z leninowskich i socjalistycznych zasad budowania partii i tworzenia ideowego przywództwa, które dysponuje programem umożliwiającym dokonanie faktycznych zmian społecznych, na bazie klasowej orientacji politycznej i języka klas pracujących”.

  Chcecie wmówić „Syrizie” w brzuch, że z niej wyłania się już nowy typ partii awangardowej – pluralistyczna partia leninowska?

  Z czymś takim – prosta droga do kabaretu.

 16. podpis pisze:

  NOWY (alternatywny) PLAN DLA UKRAINY: Niech się rusko-faszystowska swołocz udławi !

  Skoro wygląda to wszystko na niekończącą się przewlekłość skryto-ruskiej agresji, a Zachód nie jest skory do prawdziwej pomocy (z powodu swojego tchórzostwa, lenistwa, skąpstwa i naiwniactwa), to niech Ukraina oficjalnie przerwie wojnę i zrezygnuje tymczasowo z tych ziem (nawet łącznie z Krymem) – tym bardziej, że są one już mocno przeżarte ruskim faszyzmem, ruską agenturą i ruskim kierowaniem, a do tego (Obwody Ługański i Doniecki) potężnie zniszczone (tak, że już w zasadzie na lata utraciły swoje strategiczne znaczenie)… Zostawić te kraiki na pastwę losu, niech sobie to ruscy teraz utrzymują, niech oni to odbudowują, płacą tamtejszym ludziom renty, emerytury i wynagrodzenia. Tym bardziej że przecież tych ludowo-kapitalistycznych nacjonalistów ruskich (na to) stać w czasach przegrywanej wojny gospodarczej z Zachodem. I nie to, że będą tam mieli spokój. Już się dobrze o to zadba, aby cały czas tam nic się nie nadawało do użytku, produkcji czy wydobycia, do kolonialnego wysysania przez imperialne centrum ruskie. Dopiero jak to wszystko – w tych kraikach i w samej Rosji – zacznie trzeszczeć i się osłabi, a nowa, postępowa, liberalno-demokratyczna Ukraina okrzepnie i zwiąże się jeszcze mocniej z Zachodem, dopiero wtedy przywróci się stan poprzedni, a kto wie czy i faszyzm w Rosji nie zostanie obalony, a sama Rosja – czy nie dołączy do grona cywilizowanego świata? To może jeszcze potrwać…

 17. W.B. pisze:

  RZECZOWY KOMENTARZ DMITRIJA DŻANGIROWA PO ZAWARCIU KOLEJNEGO ROZEJMU W MIŃSKU:
  http://forbes.ua/opinions/1388582-prinuzhdenie-k-minsku

  Poprzedzający „Mińsk-2” komentarz D. Dżangirowa:
  http://forbes.ua/opinions/1387003-eskalaciya-konflikta-na-donbasse-v-chuzhoj-kolee

 18. W.B. pisze:

  BORYS KAGARLICKI O „MIŃSKU-2” I PERSPEKTYWACH:

  http://rabkor.ru/video/2015/02/13/four/

 19. W.B. pisze:

  AKTUALNA EKSPERTYZA WOJSKOWA
  Władisława Szurigina
  http://zavtra.ru/content/view/yaka-fajna-peremoga-nu-prosto-polnaya-zrada/

 20. W.B. pisze:

  WYWIAD Z MICHAIŁEM DIELAGINEM
  http://forum-msk.org/material/news/10693773.html
  Nadto polecam dyskusję pod wywiadem, zwłaszcza charakterystyczne komentarze proukraińskie, jakże „prosocjalistyczne”.

 21. W.B. pisze:

  WYRWALI SIĘ Z OKRĄŻENIE – BOHATEROWIE CZY POKONANI?

  http://shurigin.livejournal.com/601718.html

 22. Bartek pisze:

  Pokonani.

 23. W.B. pisze:

  W ROCZNICĘ „REWOLUCJI GODNOŚCI”
  Przypominamy artykuł nieżyjącego już donbaskiego komunisty Wsiewołoda Piotrowskiego „Spójrz w lustro swe, Majdanie”
  http://liva.com.ua/maidan-mirror.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *