Droga wojownika: od Majdanu do Donbasu. Spowiedź zwolennika „Pomarańczowej Rewolucji”, albo opowieść o tym, jak on sam po pierwszym „Majdanie” znalazł się wśród opołczeńców brygady „Prizrak” (tłum. robocze)

content_UQYuMRNzJLkWsiewołod Piotrowski, 28 lat. Urodzony w mieście Artiomowsk w obwodzie donieckim ZSRR, w rodzinie lekarzy, którzy później wyemigrowali do USA. W przeszłości – aktywny uczestnik „Pomarańczowych Rewolucji”, obecnie – współpracownik oddziału politycznego brygady „Prizrak”, opowiada o przyczynach, które miały wpływ na jego przekonania.

„Kto, mając 18 lat, nie był rewolucjonistą – ten nie ma serca”

– Czym się obecnie zajmujesz?
– Przede wszystkim znajduję się w Ałczowsku, pracuję w oddziale politycznym. Robię materiały wideo, wydaję wojenne pisemko dla opołczeńców i pracuję z tymi, którzy znajdują się bezpośrednio na „przedzie”.
– Jak się to stało, że ty, zwolennik „Pomarańczowej rewolucji” w 2004 roku, stałeś się obecnie przeciwnikiem władzy ukraińskiej?

– Dziesięć lat temu miałem całkowicie inne poglądy. W roku 2004, osobiście na Majdanie w Kijowie nie byłem, ale byłem jednym z aktywnych „oranżystów” w Doniecku. Uczestniczyłem w kampanii przedwyborczej Juszczenki, byłem obserwatorem, a potem członkiem komisji wyborczej, biegałem po mieście ze znaczkiem „Tak” Juszczenki. Przyjeżdżali do mnie i przez jakiś czas mieszkali uczestnicy „Pomarańczowej” rewolucji w Kijowie. I za to mnie jakimś dziwnym trafem nie pobito, chociaż groźby były. No ale to nie był jeszcze ten Majdan. Dziesięć lat temu miała miejsce pierwsza repetycja, całkiem pokojowa i „trawożerna”.
– Dlaczego wówczas popierałeś Juszczenkę, a obecnie występujesz przeciwko zwolennikom Majdanu?
– W 2004 roku miałem 18 lat – wszyscy znają tę odwieczną prawdę: „Kto, mając 18 lat, nie był rewolucjonistą – ten nie ma serca”. Wówczas miałem serce, miałem też nastrój do protestu, głowa – a jakże, była, ale myślenie krytyczne nie było wtedy jeszcze moją mocną stroną.
Jeszcze od czasów szkoły średniej interesowałem się historią: zaczęło się od kolekcjonowania monet, potem były olimpiady ogólnoukraińskie, na których zajmowałem nagradzane miejsca; wstąpiłem do liceum przy Państwowym Uniwersytecie Donieckim, przy wydziale historycznym, a następnie i na sam ten uniwersytet i wydział. Pisałem tam prace seminaryjne ze specjalności „historia Ukrainy”. Jak na mój wiek, miałem wystarczający potencjał intelektualny i dobrą pamięć: zapamiętywałem liczby i daty, wydarzenia, i szpanowałem tym wszystkim przed przyjaciółmi. Ale prawidłowo posługiwać się tym bagażem wiedzy, odkrywać związki przyczynowo-skutkowe w wydarzeniach historycznych nie zawsze mi się udawało.
– Na czym polega szkolny kurs historii na Ukrainie?
– To tak, że od szóstej klasy opowiadają ci o dawnych dziejach Ukrainy od czasów starożytności, a potem zaczynają snuć opowieści o tym, że kozacy zaporoscy byli najgroźniejszą i wyróżniającą się armią Europy, której wszyscy się bali i którą wszyscy szanowali, a nawet, że mieli łodzie podwodne. To nie żart – tę łódź podwodną podręczniki szkolne szczegółowo opisują.
W XVI-XVII wieku naród ukraiński już się ukształtował i był strasznie wykształcony. Opisuje się, jak arabski podróżnik, przybywając na Ukrainę, dziwił się, że tutaj wszyscy potrafili pisać i czytać.
Potem mieliśmy Bogdana Chmielnickiego, który popełnił niewyobrażalną, historyczną „pomyłkę”, w wyniku której rozpoczęło się trzechsetletnie, moskiewskie „jarzmo”, kiedy to Ukraina popada w zależność od Rosji.
Dalej w historii wylicza się hetmanów, z których każdego „chytrzy” i „przebiegli” „Moskale” oszukują, narzucają jakieś pokrętne porozumienia, łamią wcześniejsze uzgodnienia. Faktycznie „zapętlenie” wciąż się nasila, tak jak też nasila się walka wyzwoleńcza narodu ukraińskiego.
Nie dysponując zdolnością myślenia krytycznego i nie poddając krytycznej analizie tego, co napisano w podręcznikach, ciężko jest w szóstej klasie zrozumieć, że ta sama Ukraina Chmielnickiego, która w tym czasie nawet nie nazywała się Ukrainą, to była Hetmańszczyzna, to znaczy, że składały się na nią niektóre spośród współczesnych centralnych obwodów dzisiejszej Ukrainy. A wszystko, co Ukraina posiadała do początku tego roku, przyrosło jej za czasów „moskiewskiego jarzma” i tak zwanej radzieckiej „okupacji”.
Dalej, kurs obejmuje okres radziecki, w którym drobiazgowo opisuje się „hołodomor” i inne złe rzeczy, winą za które obarcza się „Moskali”.
Karmiąc się taką wiedzą, mając 18 lat, doszedłem do poglądów umiarkowanego nacjonalizmu.
Znajdując się w tym ukraińskim, patriotycznym mainstreamie, bardzo przeżywałem sprawę języka ukraińskiego, który znam dobrze, i w swoim czasie nawet pisałem po ukraińsku wiersze. Uważałem, że trzeba go rzeczywiście bronić, że rzeczywiście powinniśmy mieć jeden język państwowy – przy tym moim językiem macierzystym jest rosyjski – tak jak i przytłaczającej większości mieszkańców mojego regionu, i w ogóle większości mieszkańców wielkich miast ukraińskich.
W roku 2004 doszedłem do wniosku, że Kuczma jest tyranem, że na Ukrainie należy wszystko zmienić, że Janukowycz, którego stara się zrobić swoim następcą Kuczma – to największe zło, że konieczne są jakieś zmiany. W ogóle, cały ten zbiór stereotypów, z którym przychodzą wszyscy szeregowi uczestnicy „kolorowych” rewolucji, jak to zrozumiałem już po fakcie. Wtedy wydawało mi sie, że robię coś znaczącego i ryzykownego – taki był kierunek.

Pierwszy Majdan

Potem, w 2005 roku, po zwycięstwie tzw. rewolucji (a tak naprawdę pierwszego, wtedy jeszcze bezkrwawego przewrotu, który miał miejsce na Ukrainie), zdążyłem zostać członkiem partii „Batkiwszczyna” Julii Tymoszenko. Na pierwszym zebraniu, na które zostałem zaproszony, siedzieli przedstawiciele małego i średniego biznesu, stanowiący doniecką komórkę „Batkiwszczyny”. Oni się kłócili, twierdzili, że łamane są obietnice dane na Majdanie, że Tymoszenko buduje w partii dyktaturę i że tak naprawdę nie ma tam czego szukać. Więcej nie pojawiłem się na tych zebraniach.
Prawda, zdążyłem jeszcze za zaproszeniem znajomego wstąpić do partii „Nasza Ukraina”, założonej przez Juszczenkę, gdzie wszystko było tak samo. Po półtora miesiąca napisałem oświadczenie o swoim wystąpieniu. Po tym doświadczeniu zdecydowałem, że nie będę już wstępował do żadnych partii. Minęło kilka lat i zaczęło do mnie dochodzić, że w zasadzie to Kuczma był niezłym prezydentem. Owszem, był skorumpowany i nieco dyktatorski, podobnie jak i pozostali liderzy byłych republik radzieckich. Ale przy tym wszystkim nie popełnił głównej pomyłki: nie zaczął zaostrzać wewnątrzukraińskich, międzyregionalnych, mentalno-ideologicznych konfliktów, które istniały i przedtem, chociaż w zamrożonej postaci. Dzięki poczynaniom Kuczmy Ukraina stała się jedną z nielicznych republik poradzieckich, które przeszły rozpad ZSRR bez wojny, a nawet Krym pozostał bez wojny w składzie Ukrainy. I to, jak to już później zrozumiałem, było osiągnięciem Kuczmy.
Na pierwszym Majdanie usiłowano obwiniać go o to, że starał się usiedzieć na dwóch stołkach, że prowadził tzw. politykę „wielosektorowości” – przyjaźnić się i z Zachodem, i z Rosją; rugali go za to, że na swoje pierwsze wybory prezydenckie poszedł jakby od Wschodu, obiecując, że język rosyjski stanie się drugim językiem państwowym.
Potem on, co prawda, podobnie jak i Janukowycz, „porzucił” tę obietnicę. A na kolejnych wyborach zwyciężył już dzięki zachodowi [kraju] – w piku komuniście Symonience, który był jego głównym rywalem… Za to wszystko, oczywiście, był on krytykowany. Ale mając władzę zdołał on uchronić kraj od wielkich wstrząsów. Tak sobie myślę, że nie bez kozery to właśnie on od pół roku reprezentuje Ukrainę podczas negocjacji pokojowych z naszymi „separatystycznymi” przywódcami. Negocjacje te, biorąc ogólnie, trudno uznać za sukces – ale można mówić o jakichś połowicznych osiągnięciach, na przykład udaje się dogadać w kwestii kilku „tygodni spokoju” czy o programach wymiany jeńców.
W istocie, Majdan 2004 roku wybuchł w całkiem korzystnym okresie dla ukraińskiej gospodarki. Był, jakby nie był kruti wzrost gospodarczy, który zakończył się wkrótce po „pomarańczowym przewrocie”.
Z dzisiejszej perspektywy, po dziesięciu latach obserwacji tej Ukrainy, okazuje się, że był to całkiem spokojny i stabilny kraj, w którym nie było wojny, przestępczość nie osiągała tak wysokiego poziomu. Był to kraj, w którym można było żyć, można było spokojnie jeździć do przyjaciół w całym kraju – w tym i na zachodzie Ukrainy. Można było spokojnie się spotykać, prowadzić spory: bezpiecznie toczyć spory na tematy polityczne. A to piekło, w które stoczył się dziś kraj, trudno było sobie nawet wyobrazić.
Pierwszy Majdan, w którym ja, ku swojemu wielkiemu żalowi i wstydowi, bardzo aktywnie brałem udział po tamtej stronie, położył podwaliny pod przyszły rozpad Ukrainy. Istotnie, do tego procesu rękę przyłożyły obie polityczne strony Ukrainy. Dlatego nie należy zdejmować z Partii Regionów odpowiedzialności za to, co się stało, ponieważ i ona grała na tych przeciwnościach.
Począwszy od 2004 roku, wszystkie wybory polegały na głosowaniu nie „za”, ale „przeciw”. Przypuśćmy, że głosujemy na Janukowycza, ale wiemy doskonale, że to „sukinsyn”, tyle że „swój sukinsyn”, a my głosujemy nie tyle na Janukowycza, co przeciw Tymoszenko czy przeciw Juszczence, czy przeciw Tiachnybokowi, czy też przeciw komukolwiek innemu – my głosujemy przeciw.
W końcu gdzieś około 2006 roku zacząłem to wszystko rozumieć i odchodzić od ukraińskiego nacjonalizmu w dowolnej postaci. Kontynuowałem naukę na wydziale historycznym i zacząłem bardziej czytać książki, analizować i rozumieć to, co się stało.

„Dekonstrukcja ukraińskiego mitu”

– Jakie książki wtedy czytałeś?
– Czytałem wówczas tzw. klasyków w rodzaju Gruszewskiego i Arkada, którzy ów mit tworzyli. Czytałem też krytykę owych prac, czytałem prace popularnego ukraińskiego archeologa, historyka Piotra Tołoczkę, który był komunistą i poddawał krytyce mity ukraińskiego nacjonalizmu.
W tym czasie zacząłem czytać sporo lewicowej literatury, w tym prace Lenina, poświęcone narodowej polityce Ukrainy.
Potem była książka Władimira Korniłowa o Republice Doniecko-Krzyworożskiej – o takiej stronicy w historii terytorium ukraińskiego, która nie znajduje odzwierciedlenia w ukraińskich podręcznikach. W efekcie zacząłem sam dla siebie dekonstrukcję ukraińskiego mitu.
Poza tym, widziałem jednocześnie, że w kraju zaczynają się kłopoty gospodarcze. Potem, jak odszedł „złodziej kasy państwowej” – Kuczma, z jakiegoś powodu prześcigały się kryzys za kryzysem: a to „mięsny”, a to „mleczny”, a to hrywna skacze i zaczynasz wspominać, że parę lat temu było jakoś inaczej. A tu zwyciężyła „ludowa” rewolucja, chociaż wszyscy dzielą portfele, a ci, którzy na Majdanie obejmowali się czule, obecnie oblewają się nawzajem ściekami: Tymoszenko walczy z Juszczenką. Samego Juszczenkę winią za kumoterstwo, a głównym „kumem” ogłaszają Petra Poroszenkę, który dziś jest prezydentem, a wtedy, w 2004 roku, stał na czele Rady ds. bezpieczeństwa narodowego i obrony, i był jednym z najbliższych Juszczence. To znaczy, widziałem, że kraj z jakiegoś powodu leci na łeb, na szyję, a Juszczenko zajmuje się głównie kultem „hołodomoru”, budową wspólnej „hołodomorowej świeczki” w centrum Kijowa. Podejmuje się różne patetyczne i pozbawione gustu żałobne imprezy, na które idą ogromne pieniądze. I to wszystko w kraju, gdzie naprawdę niektórzy ludzie głodują.

Realnie o Hołodomorze

– W którym roku zdałeś sobie z tego sprawę?
– W 2006 roku, podczas letnich praktyk, kiedy to dziś już nieżyjący historyk, profesor Zadnieprowski, dał mnie i moim kolegom zadanie polegające na zebraniu suchych świadectw statystycznych dotyczących śmierci w obwodach Donieckim i Charkowskim w latach 1932-1933, w okresie Hołodomoru.
Profesor miał nadzieję, że po zwycięstwie Juszczenki uzyska dostęp do wszystkich archiwów i że zdoła zająć się tematem bardziej efektywnie i że wreszcie uda mu się zakończyć rozpoczętą pracę. A okazało się, że było całkowicie odwrotnie – SBU zaczęło zamykać mu przed nosem nawet te archiwa, w których pracował wcześniej. A to dlatego, że jego dane, rzeczywiste dane, które zbierał po archiwach ZAGSow, dotyczące śmierci, które można było tak czy inaczej powiązać z głodem, okazały się zbyt niskie – a potrzebne były liczby kilkakrotnie, nawet o rząd wielkości, wyższe.
Potem rozpoczęto druk „Księgi pamięci o ofiarach głodu z lat 32-33″ według obwodów Ukrainy. Już pierwszy kontakt z tą publikacją doprowadził do wybuchu skandalu, kiedy okazało się, że do ofiar głodu wliczono ludzi, którzy umarli z powodu alkoholizmu czy choćby od uderzenia pioruna. Autorzy nawet nie wysilili się, aby zredagować dane. Wszystkie diagnozy, które się tam znajdują, są napisane otwartym tekstem. Podczas praktyki nasza grupa jeździła po wioskach rejonu Słowiańska, który osiem lat później stał się areną walki. Szukaliśmy pozostałych przy życiu po Hołodomorze babć i dziadków, i robiliśmy z nimi wywiady. Mieliśmy taką długachną ankietę, w której było ze sto pytań rozrzuconych w niepojęty sposób, a którą nam dała ukraińska Akademia Nauk. Te pytania mieli zadawać studenci w całym kraju. Wiele pytań w tej czy innej postaci powielało się i powtarzało.

A oto fragment z książki Władimira Korniłowa „Hołodomor: falsyfikacja w skali narodowej”.

….

Podczas przeprowadzania ankiet szybko pojęliśmy, że zadający pytania nie ma szczególnego przygotowania do tematu, dlatego zaczęliśmy prowadzić wywiady swobodne.
Podczas tej podróży wyjaśniłem sobie kilka spraw. Po pierwsze, kiedy zadawaliśmy pytania, wszyscy mówili: „Nie należy teraz o tym mówić, my teraz głodujemy – nasze emerytury są mizerne i nie rozumiemy dlaczego tak wielkie pieniądze traci się na te wszystkie akcje w rodzaju muzeów, „świeczek” i memoriałów. Lepiej byście nakarmili głodujących emerytów”. O tym mówiła praktycznie cała setka ankietowanych przez nas staruszków.
Po drugie, emeryci mówili, że nie należy winić Stalina za Hołodomor, ponieważ w tym czasie była susza i w ogóle czasy były bardzo trudne. Potrzebne były środki na industrializację, budowę miast i fabryk, które zostały stworzone od podstaw, i które w konsekwencji pozwoliły na wygranie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. To wszystko mówili staruszkowie, którzy głodowali w tym straszliwym okresie.
Ta wyprawa stała się dla mnie jeszcze jednym kamieniem milowym, który wpłynął na zmianę mojego światopoglądu.
– Jeśli prawidłowo cię rozumiem, to te liczby dotyczące Hołodomoru, które przedstawia rząd Ukrainy, zostały sfabrykowane?
– Najzupełniej. Jeśli wcześniej wliczano do liczby zmarłych od Hołodomoru ludzi, którzy w istocie umierali od alkoholu, to obecnie zalicza się do nich po prostu wszystkich, którzy zmarli w latach 1932-33.
Pierwszą, kluczową pozycją, na której opiera się mit Hołodomoru, była książka brytyjskiego historyka Roberta Conquesta „Żniwo [żatwa] skorbi”. Bardzo prawdopodobne jest, że została ona napisana w ramach programu mającego na celu dyskredytację Związku Radzieckiego. Po opublikowaniu książki, w której zamieszczono liczbę 7 mln ofiar, ich liczba w kolejnych „Księgach pamięci” zaczęła rosnąć, w sposób oczywisty wypełniając gorliwie zamówienie przesłane z góry.
„Oddzieliwszy” wywody od liczb, przestałem uważać się za ukraińskiego nacjonalistę. To nie stało się tak od razu, po prostu wytyczyłem sobie punkty orientacyjne, które odwiodły mnie od wszystkiego, co było związane z projektem „Pomarańczowej Rewolucji”. Zacząłem interesować się ideami marksizmu i ruchów „lewicowych”. To znaczy tymi sprawami, do których dochodzi młody człowiek zaczynający myśleć krytycznie – mieć wątpliwości, poszukiwać źródeł i różnych podchody.

„Protiwsichy”

– Podczas kolejnych wyborów prezydenckich w 2010 roku, w których rywalizowali Tymoszenko i Janukowycz, byłem już bardziej neutralny, ale powoli rodziły się we mnie przekonania prorosyjskie. Kiedy zwyciężył Janukowycz, nie skakałem ze szczęścia, ale – jako patriota donbaski – byłem raczej usatysfakcjonowany.
Donbas – to unikalny region wśród regionów Ukrainy, podobnie jak Krym, jak Galicja. To takie obwody, w których wyżej ceni się patriotyzm regionalny niż ogólnonarodowy.
Przy tym Galicjanie uważają samych siebie za subetnos obarczony mesjanistycznym posłannictwem – za właściwych Ukraińców – w odróżnieniu od wszystkich pozostałych, za tych, którzy powinni budować właściwą Ukrainę.
W Donbasie tego nie ma. Tu uważają, że „My – Donbas, a w Donbasie porożniak nie gonią – tu kraj ludzi pracy, my karmimy Ukrainę, która nie wiadomo dlaczego nam się poddała. A przy okazji, jeśli Lwów chciałby się oddzielić – to z Bogiem”. Gdyby obecnie historia potoczyła się inaczej i powstałyby ludowa republika lwowska czy Iwano-Frankowska, to ludzie z Donbasu nie staraliby się tam jechać, żeby bombardować Lwów z Gradów. Wręcz przeciwnie, powiedzieliby: „A niech się oddzielają: baba z wozu, koniom lżej”.
Podczas wyborów 2010 roku byłem przeciw wszystkim. Byłem tym, którego „ukraińscy patrioci” pogardliwie nazywali „protywsichy” i uważali, że jesteśmy za Janukowyczem i złodziejami. Rozumowali według następującej logiki: jeśli nie zagłosujesz na Tymoszenko, to zwycięży Janukowycz. Powiedziałem im, że niech tam Janukowycz zwycięży, bo mi się nie podoba żaden z kandydatów, ponieważ obaj są przedstawicielami wielkiej burżuazji, która rozbija kraj i zajmuje się wyłącznie umacnianiem wpływów finansowo-przemysłowych grup, do których sami – jako politycy – przynależą i na których pracują.
Oba obozy są mi obce, ale dostrzegam, że obóz Janukowycza posługuje się tymi ideami, które i mnie są bliskie.

Handel hasłami

– Na przykład, na każde kolejne wybory Janukowycz i jego partia szli z hasłem o wprowadzeniu rosyjskiego jako drugiego języka państwowego. To jest logiczne, skoro większa część ich elektoratu mieszka na południowym wschodzie kraju. Ale spełnieniem swoich obietnic „regionaliści” się nie przejmowali. Nawet nie usiłowali, dochodząc do władzy, przyjąć drugi państwowy język. No bo i po co rzucać na stół taki atut? Lepiej zostawić go sobie w rękawie – aby potem znowu i znowu wykorzystywać go podczas wyborów, obiecując to samo. Jedyne, co mogła zrobić „prorosyjska” większość – to przyjąć krańcowo skromną i połowiczną ustawę o językach regionalnych, bardzo nieznacznie poszerzającą prawa do posługiwania się językiem rosyjskim w poszczególnych regionach.
Ale nawet ten krok wywołał wściekłe przeciwdziałanie ze strony nacjonalistów. A po przewrocie w lutym 2014 roku Wierchowna Rada pierwszym pociągnięciem spróbowała zmienić to prawo – co się stało (na równi z osławionymi „leninopadami”) jednym z mechanizmów spustowych początku masowych protestów na południowym wschodzie, które przemieniły się w „rosyjską wiosnę”.
Na pozostałych kierunkach wewnętrznej i zagranicznej polityki oligarchiczne siły południowego wschodu także nie wykazywały się konsekwencją. Na przykład, Janukowycz szedł do wyborów z hasłami o pogłębieniu gospodarczej współpracy z Rosją (czytaj: z Unią Celną). A w 2013 roku jego wyborcy ze zdziwieniem dowiedzieli się, że „bezalternatywną drogą” dla Ukrainy jest eurointegracja. Potem przedłużało się miotanie się rządu, podpisanie stowarzyszenia z UE przesunięto… A co było dalej, to każdy już wie, kto śledził wydarzenia na Ukrainie począwszy od listopada 2013 roku.
Jeszcze straszniejszym w tym „politycznym biznesie” było to, że „regionaliści”, tak jak i ich „pomarańczowi” poprzednicy, aktywnie posługiwali się w swoich gierkach jawnymi siłami faszystowskimi. Dla tych, którzy interesowali się politycznymi procesami zachodzącymi na Ukrainie, nie było tajemnicą, że przy Janukowyczu SBU, tak jak i wcześniej, hołubiło ultraprawicowe organizacje: dla „zrównoważenia” radykalnych sił, dla przeciwstawienia ich organizacjom lewicowym, występującym przeciwko oligarchicznej władzy.
Często chodziło też o bardziej złożone narzędzia polityczne, związane z ukraińską ultraprawicą. Na okres rządów Janukowycza przypada ostry wzlot nacjonalistycznej partii „Swoboda” i jej lidera, Ołeha Tiahnyboka (w swoim czasie został on wydalony z Juszczenkowskiej „Naszej Ukrainy”: przemówienie Tiahnyboka, które wywołało wiele hałasu, a w którym znalazły się odwołania do „żydów i moskali”, było zbyt radykalnym nawet dla Juszczenkowskich nacjonal-patriotów).
Marginalna do tej pory partia „Swoboda” wniezapno uzyskała znaczący wynik podczas wyborów do Wierchownej Rady. Tiahnyboka i innych jej liderów regularnie zapraszano do udziału w popularnych politycznych teleshow (w tym i na kanałach należących do donieckiego oligarchy Achmetowa, głównego sponsora Partii Regionów). Prawdopodobnie (choć nie mogę tu przedstawić dowodów na piśmie – ale ten temat był przedmiotem refleksji postojanno), sponsorzy Janukowycza przyłożyli ręki do finansowania „Swobody”.
Tymczasem neofaszysta Tiahnybok sposobił się do odegrania roli „udobnogo przeciwnika” Janukowycza w drugiej turze wyborów prezydenckich 2015 roku. W opinii wielu politologów, konsolidowanie południowo-wschodnich wyborców przeciwko skrajnie prawicowemu Tiahnybokowi byłoby łatwiej niż, na przykład, przeciwko Kliczce (który, jak by to śmiesznie dziś nie brzmiało, wówczas był uważany za jednego z głównych pretendentów do urzędu prezydenta). Jednak znane nam już, smutne wydarzenia uczyniły wszystkie te scenariusze nieaktualnymi. Janukowycz uciekł do Rostowa. Zmieniła się grupa oligarchów u władzy, zajaśniały gwiazdy „nowych prawicowców” w rodzaju Jarosza, Ljaszki, Bileckiego i Semienczenki. A „Swoboda” stoczyła się za próg politycznego życia. Być może, skończyło się finansowanie… Poza tym, „razkrutka” zwolenników Tiahnyboka i związana z nią legalizacja w świadomości społecznej skrajnie prawicowej ideologii już wypełniła swoje zadanie. Na początku kolejnego Majdanu nazistowska symbolika na flagach „rewolucjonistów”, fakelnyje marsze ku czci Bandery i hasła w rodzaju „Chwała narodowi! Śmierć wrogom!” były przyjmowane jako coś zwykłego i jestestwiennoje.
W taki sposób, polityczne gierki ekspertów Janukowycza przysłużyły się upadkowi władzy ich klienta i dalszemu pękaniu kraju, a w konsekwencji i wojnie domowej.

„Chwostyzm”

Potem zostałem komunistą-internacjonalistą i prawie dwa lata należałem do społecznej organizacji „Borot’ba”, gdzie byłem jednym z koordynatorów komórki donieckiej. Rozczarowawszy się co do skuteczności metod ich pracy, w marcu 2014 roku odszedłem i z tej organizacji. A konkretnie rozczarowało mnie to, że klasyczni „lewicowcy” nie znaleźli sobie własnego miejsca w rewolucji, nie uwierzyli w nią, a zajęli się tym, co Lenin nazywał „chwostyzmem”, to znaczy usiłowali wlec się w ogonie większych ruchów.
„Eurolewicowcy” znaleźli się w ogonie zwolenników Majdanu i obecnie część z nich walczy w pododdziałach tzw. ATO, w tym w nazistowskim batalione „Azow”, inni – po prostu popierają ideę ATO i znajdują się w większym nurcie bojowników przeciwko „watnikom i stonkom”. Do samej „Borot’by” to się mniej odnosi, ponieważ popiera ona ideę Noworosji, ale popiera ją jakby z pozycji emigracji i jakoś mało skutecznie.

Majdan 2014

– A podczas Majdanu w 2014 roku, gdzie byłeś?
– W tym czasie byłem koordynatorem „Borot’by” w Doniecku. Zdarzyło się, że z towarzyszami urządziliśmy pokaz filmu antyfaszystowskiego. Przed wejściem do budynku, gdzie miał się odbyć pokaz, otoczyło mnie dziesięciu niepełnoletnich „nazioli”, zdzielili w twarz bykiem, a potem zbili z nóg i popinali. Było to mało przyjemne, ale nie śmiertelne – nie miałem po tym żadnych większych traum.
Kiedy zaczął się Majdan, zobaczyłem, że najaktywniejszy udział w nim brały takie właśnie podrostki posługujące się taką samą neonazistowską symboliką, jak te, które mnie pobiły.
Na samym Majdanie tacy sami, jak oni, ciężko pobili kilku moich znajomych, którzy stali razem z tłumem i robili związkową, neutralną propagandę – bynajmniej nie prorosyjską, a nawet nie komunistyczną. Ale „naziole” mieli z nimi swoje porachunki po linii „fa” i „antifa”.
Stało się to potem, jak ze sceny Majdanu padło, że o kilka metrów dalej stoją „prowokatorzy o czerwonych zadkach” i że jeśli są tu jacyś mężczyźni, to „wiecie, co powinniście zrobić”. W efekcie do bitki wzięło się około setki tak zwanych „mężczyzn”, którzy zajęli się pobiciem i odebraniem sprzętu. Przyglądał się temu poseł z ramienia partii „Swoboda”, Igor Miroszniczenko.
Czym jest dzisiejszy Majdan, jakie są jego cele i jakimi metodami się on posługuje, szybko stało się dla mnie jasne. Ponieważ byłem na bieżąco w temacie tych wszystkich ruchów nacjonalistycznych – na przykładzie swoim i wielu innych okaleczonych i zabitych.
– Czy brałeś udział w samym Majdanie 2914 roku?
– Nic tam nie miałem do roboty. Byłem przeciwko, byłem w Doniecku i nie zamierzałem wcale tam jechać, tylko siedziałem w domu i komentowałem wydarzenia w internecie, w charakterze żołnierza wojsk „kanapowych”.
Kiedy w Kijowie nastąpił przewrót, razem z towarzyszami z Doniecka zaczęliśmy chodzić na spotkania tak zwanego Antymajdana. Z początku były to nieliczne zebrania pod pomnikiem Lenina, ponieważ już wówczas zaczął się ten tzw. leninopad i wszystkie te ruchy antymajdanowskie na Ukrainie zaczęły zbierać się pod pomnikami Lenina.
Od razu rzucało się w oczy, że – tak jak w 1993 roku, podczas październikowego kryzysu w Moskwie – komuniści, „lewicowcy” i rosyjscy nacjonaliści zjednoczyli się w obliczu wspólnego wroga – groźby ukraińskiego nacjonalizmu. To była taka sytuacja, kiedy ludzie w obliczu wspólnego wroga stali się chwilowymi sojusznikami.

Z kanapy na wojnę

– Opuściłeś szeregi wojsk „kanapowych” i co wtedy robiłeś?
– To było kilka dni po przewrocie w Kijowie. 22 lutego zacząłem chodzić na wspomniane wyżej mityngi, zostawałem na nocnych dyżurach pod pomnikiem Lenina i bratałem się z ludźmi. W tamtym okresie nie uważałem siebie za pełnowartościową, organiczną część tego ruchu. Ponieważ wciąż miałem wątpliwości. Z jednej strony, wahanie się jako wyraz krytycznego myślenia jest czymś pozytywnym, ale z drugiej – to wstęp do bezczynności.
Wtedy bardzo się wahaliśmy, uważaliśmy siebie za prawdziwych „true” komunistów-internacjonalistów i dogmatyków i dlatego było nam „zapadło” stać w jednym szeregu z rosyjskimi nacjonalistami i występować w imię jakiejś tam „rosyjskiej wiosny”, tym bardziej pod rosyjskimi sztandarami.
Wydawało mi się wówczas, że to wszystko jeszcze nie nasze, że to jeszcze nie rewolucja, że prawdziwa rewolucja zacznie się kiedyś potem i że należy się do niej przygotowywać, a teraz powinniśmy po prostu obserwować cały ten ruch, ale pozostawać z boku i nie umoczyć się w żaden nacjonalizm, bo przecież jesteśmy prawdziwymi „lewicowcami”, zaś KPU to nieprawdziwi „lewicowcy”, skoro posługują się oni ideami prawicy i jeszcze takie różne.
Z tego powodu nie tylko „Borot’ba”, ale i inne organizacje uważające się za „lewicowe”, nie mogła ani pomóc ruchowi antymajdanowemu, ani w nim okrzepnąć po to, aby pchnąć go bardziej na lewo, niż jest on obecnie. Dlatego parowóz odszedł bez nas. Kiedy się ocknąłem i zobaczyłem, że sytuacja rozwija się w kierunku wojny domowej, opuściłem „Borot’bę”.
Wtedy nie było jeszcze mowy o jakichś republikach – Donieckiej czy Ługańskiej. Jedynym żądaniem, z jakim wtedy wyszedł Paweł Gubariow, którego gwiazda wówczas wysoko wzleciała, była federalizacja kraju.
Ale w tym czasie, dla ukraińskiej, patriotycznej „mitologii”, nawet federalizacja równała się separatyzmowi. Przestępstwem było choćby wspominanie o czymś takim.
Przy tym, żaden komunista nie chciał włączać idei federalizacji do swojego programu i dlatego wszyscy oni odstawali o krok od podstawowej masy protestujących. W efekcie, w powstaniu bardziej uwyraźnił się dyskurs nacjonalistyczny niż lewicowy.
Potem już jako bezpartyjny obywatel uczestniczyłem we wszystkich tych mityngach, nie przejawiałem jakiejś wyjątkowej aktywności, raczej pozostawałem obserwatorem.

Ogłoszenie Republiki

– 6 kwietnia 2014 roku poszedłem do budynku donieckiej administracji, gdzie osobiście byłem świadkiem ogłoszenia Donieckiej Republiki Ludowej.
Do tego czasu już całkiem nieźle poznałem tych ludzi, którzy później stali się liderami politycznymi. Ale ze względu na wyłożone wyżej przyczyny, razem z towarzyszami znaleźliśmy się osadzeni w rolach trzecio- i czwartorzędnych obserwatorów.
W maju zaproponowano mi poprowadzenie audycji (podcast) pod tytułem „Głos Republiki”, w której informowałem o nowinach z frontu, przeprowadzałem wywiady z politykami i szeregowymi opołczencami. Program wkrótce wszedł na antenę lokalnej stacji radiowej, zaś w warunkach pustki informacyjnej i w danej sytuacji republikańskich massmediów cieszył się popularnością. Potem jako dziennikarz pracowałem w Ministerstwie Informacji DRL, a jednocześnie jako korespondent Rosyjskiej Agencji Informacyjnej „Interfax”.

Opołczency

– A kiedy przeszedłeś do opołczenców?
– W sierpniu. Początkowo wykonywałem raczej pracę obywatelską – jako korespondent wojenny w oddziale politycznym Ministerstwa Obrony DRL, na którego czele jeszcze wówczas stał Igor Iwanowicz Striełkow. Jeździliśmy na miejsca ostrzałów artyleryjskich, rozmawialiśmy z miejscowymi i, oczywiście, prowadziliśmy wywiady z opołczencami. W ciągu nieco ponad miesiąca pracy widziałem wiele przelanej krwi, wielu zabitych i okaleczonych ludzi, którzy nigdy nie trzymali broni w ręku. W tym i dzieci. To były straszne, okropne chwile.
Los niektórych spośród moich kolegów okazał się tragiczny. Kiedy przyszedłem do oddziału było nas 12. Trzech z nich przeszło przez ukraińską niewolę w tym czasie: znany dramaturg, poeta, reżyser, Jurij Jurczenko (który wiele lat mieszkał we Francji, ale jak tylko rozpoczęły się wydarzenia u nas, jako ochotnik przyjechał do Słowiańska), dziennikarka z Symferopola, Anna Mochowa, i urodzony w Jakucji Aleksiej Szapałow.
Dwójka kolegów zginęłą: Wadig Efendijew z Dagestanu i priazowski Grek, urodzony w obwodzie donieckim, mieszkający ponad 20 lat w Grecji, Afanasij Kosse. Obaj zginęli pod obstrzałem, na donieckim lotnisku.

Mozgowoj i „Prizrak”

– Pochodzisz z Doniecka, obecnie przyjechałeś na Ługańszczynę, do brygady „Prizrak”, do Mozgowowa, a dlaczego nie do jakiegoś innego komendanta?
– W okresie pracy w Doniecku byłem rozczarowany wieloma rzeczami. Po odejściu Striełkowa zaczęły się tam nieodłączne w każdej wojnie domowej wewnętrzne konflikty między różnymi ugrupowaniami opołczenia. Zaczęło się dzielenie skóry na żyjącym jeszcze niedźwiedziu: walka o sfery wpływu i o środki.
Do brygady „Prizrak” zaprosił mnie mój najlepszy przyjaciel, który w swoim czasie przewodził donieckiej komórce „Borot’by”. W tym czasie dogadał się z Mozgowym co do utworzenia politycznego pododdziału brygady. I tak znalazłem się w Ałczowsku.
Na Mozgowowa z nadzieją patrzą liczni opołczency tak w ŁRL, jak i w DRL. Widzą w nim człowieka opowiadającego się za utworzeniem Noworosji jako republiki prawdziwie ludowej i w jakimś stopniu socjalistycznej. Ci ludzie poważają Mozgowowa jako doradcę Striełkowa, jako człowieka, który nie wdawał się w wewnętrzne gierki polityczne. On zawsze mówił o tym, że Noworosja nie powinna zamykać się w skorupie jakichś maleńkich, samodzielnych republik, ale powinna stanowić jedność.
Podstawowymi zasadami, na jakich opiera się brygada, to antyfaszyzm, antyoligarchizm i ludowładztwo. To stanowisko jest bliskie większości opołczenców, w tym i tych, którzy walczą w „oficjalnych” pododdziałach stanowiących bazę armii DNR i ŁNR.
Tutaj, w szeregach brygady „Prizrak”, ręka w rękę walczą i kozacy-monarchiści, i muzułmanie, i ochotniczy oddział komunistyczny. Nie mają problemu we wzajemnych relacjach i współdziałaniu. Wspólne cele, walka ze wspólnym wrogiem, jednoczą ludzi o bardzo różnych poglądach.
Poza tym, w brygadzie „Prizrak” można spotkać się z nietuzinkowymi ludźmi, którzy budzą podziw. Jednym z nich jest lider Młodzieżowej Samoobrony, Jarosław Woskojenko pracujący w oddziale humanitarnym. Ten niewielki oddział, złożony z 16-17-letnich chłopców i dziewcząt, którzy chwycili broń do rąk, uformował się w Lisiczance w celu obrony miasta przed ukraińskimi faszystami. Niektórzy z tych, co przeżyli, obecnie również pracują w brygadzie „Prizrak”; nie dostają broni, ponieważ walczyć powinni dorośli, pełnoletni mężczyźni. Ale te dzieci już się wykazały i teraz pracują na odcinkach humanitarnych.
– Jak sam mówiłeś, twoi rodzice obecnie mieszkają w USA. Dlaczego nie pojechałeś do nich, tylko poszedłeś na wojnę?
– Mój ojciec mieszka w Ameryce już od ponad ośmiu lat, zaś matka trochę krócej. Oboje są lekarzami: tata pracuje w szpitalu onkologicznym. Jeździłem do nich kilka razy, byłem w wielu stanach – to były bardzo interesujące wyjazdy. Tam jest całkiem inny kraj, inna kultura, ponieważ Ameryka to mimo wszystko kraj imigrantów. To było ciekawe, ale dlaczego nie zostałem? Pytanie za pytanie: a dlaczego miałbym zostać? Nie znalazłem w sobie wystarczającej motywacji, aby porzucić swoich przyjaciół, prace, które wykonywałem, po to tylko, aby przenieść się do zupełnie innego kraju. Tutaj wydawało mi się ciekawiej. Pojechałem na kilka tygodni do innego kraju, ale jakby to patetycznie nie brzmiało, pozostałem patriotą swojej Ojczyzny – swojego Donbasu i czułem, że tu jest ciekawiej.
Co do moich rodziców, którzy pozostają pod wpływem całkowicie innej machiny informacyjnej. Podczas Majdanu dużo się z nimi spierałem i kłóciłem, ponieważ oni wówczas byli po stronie Majdanu. Ale potem, jak nastąpił przewrót i zaczęła się wojna, kiedy na dzielnice mieszkalne poleciały pociski WSU, moi rodzice przewartościowali ocenę sytuacji i zasadniczo zmienili swoje poglądy.
Potem, kiedy 26 maja nastąpiła pierwsza walka na lotnisku w Doniecku, moja mama nie wytrzymała – kupiła bilet na pierwszy samolot i przyleciała tu, żeby podtrzymać na duchu mnie i moje babcie. Spędziła tu całe lato i początek jesieni, i przepuściła przez siebie całą tę wojnę. W ten sposób poglądy moich rodziców zmieniły się zasadniczo na korzyść Noworosji. Z tego powodu zresztą pokłócili się ze swoimi amerykańskimi przyjaciółmi, wśród których są i Gruzini, i Kijowianie zajmujący wrogie nam stanowisko.
To jest prawdziwa wojna domowa, gdzie rozłam przebiega w poprzek grup przyjaciół, rodzin i par. Ja obecnie nie mogę się już spotykać z większością moich znajomych z różnych części Ukrainy, pokłóciliśmy się z wieloma byłymi, dobrymi towarzyszami, moja była ukochana, z którą pracowaliśmy razem w jednej stacji telewizyjnej w Doniecku, wyjechała do Kijowa i w programie telewizyjnym opowiada o walce z „terrorystami-separatystami”; z nią także się nie spotykam. To wojna, gdzie rozłam tnie po żywym mięsie.

Rozmowę spisał i przedstawił materiał Kirił Nesterow.

(Źródło: http://anna-news.info/node/27457. Wersja robocza w tłumaczeniu: Ewy Balcerek)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Poczta ze świata, Ukraina i "Rosyjska wiosna". Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

12 odpowiedzi na „Droga wojownika: od Majdanu do Donbasu. Spowiedź zwolennika „Pomarańczowej Rewolucji”, albo opowieść o tym, jak on sam po pierwszym „Majdanie” znalazł się wśród opołczeńców brygady „Prizrak” (tłum. robocze)

 1. Bartek pisze:

  Ukraina jako terytorium niemieckie
  U boku Hitlera stał minister propagandy Joseph Goebbels, który miał za zadanie wpajać niemieckiemu społeczeństwu nazistowskie rojenia. Rojenia o rasowo czystych ludziach żyjących w Wielkich Niemczech – państwie, gdzie przestrzeni życiowej (Lebensraum) jest pod dostatkiem. Część tego obszaru, leżąca dość daleko na wschód od „rdzennych” Niemiec i mająca o wiele większą niż one powierzchnię, winna być przez nie podbita i inkorporowana. Już w 1925 w Mein Kampf Hitler wskazał na Ukrainę jako niezbędny element owej niemieckiej „przestrzeni życiowej”. Wraz z innymi rejonami wschodnioeuropejskimi miała należeć do narodu niemieckiego, zatem do zadań owych „czystych rasowo” osobników należeć powinno jej wykorzystywanie we „właściwy” sposób. Zgodnie z brunatną propagandą, oręż nazistów miał wyzwolić te obszary, żeby uczynić tam miejsce dla niemieckiej rasy panów. Z niemiecką technologią i przedsiębiorczością, Ukraina miała zostać przekształcona w region produkujący zboże dla Niemców. Najpierw jednak Niemcy musieli wyzwolić Ukrainę od jej populacji – „podludzi”, którzy w myśl nazistowskiej propagandy mieli pracować w niemieckich domach, fabrykach i na polach – gdziekolwiek potrzebowałaby ich niemiecka gospodarka.
  Podbój Ukrainy i innych obszarów ZSRR był niemożliwy bez podboju ZSRR, do którego trzeba było się należycie przygotować. W tym celu nazistowskie ministerstwo propagandy, kierowane przez Goebbelsa, rozpoczęło kampanię dotyczącą rzekomego ludobójstwa na Ukrainie popełnionego przez bolszewików. Oskarżyło Stalina o celowe wywołanie głodu, by zmusić chłopów do zaakceptowania socjalistycznej polityki. Nazistowska kampania dążyła do przygotowania światowej opinii publicznej na „wyzwolenie” Ukrainy przez wojska niemieckie. Mimo ogromnych starań i opublikowania niektórych niemieckich tekstów propagandowych przez brytyjską prasę, nazistowska hucpa nie była zbyt owocna na szczeblu międzynarodowym. To oczywiste, że Hitler i Goebbels potrzebowali pomocy w rozpowszechnianiu swych oszczerczych pogłosek o ZSRR. Taką pomoc znaleźli w Stanach Zjednoczonych.

  William Hearst – przyjaciel Hitlera
  William Randolph Hearst był multimilionerem, który pospieszył nazistom z pomocą w ich wojnie psychologicznej przeciwko ZSRR. Hearst był amerykańskim magnatem prasowym, zwanym nie bez powodu ojcem prasy brukowej. Karierę zaczął w 1885 jako redaktor gazety, gdy jego rodzic George Hearst – milioner, który zbił fortunę na przemyśle kopalnianym, senator i potentat prasowy w jednej osobie – powierzył mu San Francisco Daily Examiner.
  Taki był początek prasowego imperium Hearsta, które wywarło znaczący wpływ na życie i myślenie obywateli USA. Po śmierci ojca, William sprzedał odziedziczone udziały w spółkach kopalnianych, a uzyskany kapitał zainwestował w branżę dziennikarską. Jego pierwszym nabytkiem był New York Morning Yournal – czasopismo z tradycjami, przekształcone przez Hearsta w zwykłą bulwarówkę. Za niusy gotów był zapłacić każdą cenę, a gdy brakowało okropieństw i przestępstw do opisania, jego fotografom i reporterom wypadało je samym zaaranżować. Oto, co cechowało tzw. żółtą prasę (którym to mianem Amerykanie określali brukowce): kłamstwa i ukartowane wypadki podane jako prawda.
  Owe łgarstwa Hearsta uczyniły go bajecznie bogatą i ważną postacią w świecie prasy. W 1935 był jednym z najzamożniejszych ludzi na Ziemi z majątkiem szacowanym na 200 milionów dolarów. Po nabyciu Morning Journal, Hearst ruszył w Stany Zjednoczone, by kupować i zakładać coraz to nowe dzienniki i tygodniki. W latach 40. posiadał 25 dzienników, 24 tygodniki, 12 stacji radiowych, dwie światowe agencje informacyjne, wytwórnię filmową Cosmopolitan i wiele innych… W 1948 kupił jedną z pierwszych amerykańskich stacji telewizyjnych BWAL-TV z Baltimore. Czasopisma Hearsta rozchodziły się dziennie i 13-milionowym nakładzie i docierały do 40 milionów czytelników. Niemal 1/3 dorosłych mieszkańców USA zapoznawała się każdego dnia z gazetami Hearsta. Ponadto kolejne miliony ludzi otrzymywały informacje z jego prasy za pośrednictwem jego serwisów informacyjnych oraz filmów i serii czasopism przekładanych na lokalne języki i publikowanych w olbrzymich ilościach na całym świecie. Podane liczby ukazują, jak ogromny wpływ miało przez wiele lat imperium Hearsta na amerykańskich, a co więcej na światowych polityków. Przejawiało się to nie tylko sprzeciwem wobec udziału USA w II Wojnie Światowej po stronie Związku Radzieckiego, ale i wspieraniem antykomunistycznego polowania na czarownice w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku.
  Poglądy Hearsta były reakcyjne, nacjonalistyczne i antykomunistyczne. Jego polityka była radykalnie prawicowa. W 1934 udał się do III Rzeszy, gdzie został przyjęty przez Hitlera jako gość i przyjaciel. Po tej podróży, czasopisma Hearsta stały się jeszcze bardziej reakcyjne, zawsze zawierały artykuły skierowane przeciwko socjalizmowi, Związkowi Radzieckiemu, a w szczególności przeciw Stalinowi. Hearst próbował również zaprząc swe szmatławce do celów jawnej nazistowskiej propagandy, publikując cykl artykułów Goeringa. Jednak protesty czytelników zmusiły go do zaprzestania wydawania takich wypocin i do wycofania ich z obiegu.
  Po wizycie u Hitlera, brukowce Hearsta zapełniły się rewelacjami o strasznych wydarzeniach w Kraju Rad: morderstwach, ludobójstwie, niewolnictwie, rządzących opływających w luksusy i ludziach cierpiących głód. Wszystkie te newsy były niemal co dzień drukowane wielką czcionką jako najważniejsze wiadomości.
  Owe materiały były dostarczane Hearstowi przez… Gestapo. Na czołówkach gazet często pojawiały się karykatury i sfałszowane zdjęcia przedstawiające sytuację w ZSRR oraz Stalina stylizowanego na mordercę dzierżącego w dłoni nóż. Nie zapominajmy, że te artykuły były czytane każdego dnia przez 40 milionów ludzi w samym tylko USA i miliony w innych państwach.

  Mit o głodzie na Ukrainie
  Jedna z pierwszych kampanii prasowych Hearsta przeciwko ZSRR obracała się wokół zagadnienia milionów, które rzekomo zmarły w wyniku głodu na Ukrainie. Owa nagonka zaczęła się 18 lutego 1935 od zamieszczonego w Chicago American artykułu: „6 milionów ludzi umiera z głodu w ZSRR”. Korzystając z materiałów dostarczanych przez hitlerowskie Niemcy, William Hearst – magnat prasowy i sympatyk nazizmu – zaczął publikować sfabrykowane historie o bolszewickim ludobójstwie, które pociągnęło za sobą miliony zamorzone głodem na Ukrainie. Prawda przedstawiała się jednak zupełnie inaczej. W ZSRR na początku lat 30. miała w rzeczywistości miejsce wielka walka klasowa, podczas której ubodzy bezrolni chłopi powstali przeciwko kułakom. Owa walka rozpoczęła zmagania o przeprowadzenie kolektywizacji i utworzenie kołchozów (spółdzielczych gospodarstw rolnych).
  Ta wielka walka klasowa, w którą było bezpośrednio bądź pośrednio zaangażowanych około 120 milionów chłopów, z pewnością zdestabilizowała produkcję rolną i skutkowała niedoborami żywności w niektórych rejonach kraju. Niedostateczna ilość jedzenia bardzo osłabiła społeczeństwo, co znalazło swój wyraz we wzroście zachorowań na choroby zakaźne. Choroby, które niestety zbierały w owym czasie swe ponure żniwo na całym świecie. Pomiędzy rokiem 1918 a 1920, pandemia grypy hiszpanki uśmierciła w USA i krajach europejskich 20 milionów ludzi, lecz nikt nie posłużył się tym faktem, by oskarżyć rządy owych państw o wymordowanie swych obywateli. Tylko dzięki wytwarzaniu penicyliny podczas ostatniej wojny i późniejszemu szerokiemu zastosowaniu tego antybiotyku, stało się możliwe opanowanie bakteryjnych chorób epidemicznych. Lekarstwo to nie było jednak powszechnie dostępne przed końcem lat 40-tych XX wieku.
  Artykuły stwierdzające śmierć milionów mieszkańców radzieckiej Ukrainy – rzekomo zagłodzonych przez komunistów – obfitowały w zdjęcia i drastyczne szczegóły. Prasa Hearsta zwykła używać wszystkich dostępnych środków, by jej łgarstwa uznano za prawdę. I dopięła swego, nastrajając opinię publiczną państw kapitalistycznych przeciwko ZSRR. Takie było pochodzenie pierwszego wielkiego mitu, który wykreował miliony domniemanych ofiar głodu w ZSRR. Na fali protestów przeciwko „wywołanemu przez bolszewików” głodowi, przetaczających się przez zachodnią prasę, nikt nie był zainteresowany w wysłuchaniu radzieckich dementi i dokładnym przyjrzeniu się kłamstwom prasy Hearsta. Taki stan rzeczy obowiązywał aż do roku 1987! Przez ponad pół wieku kilka pokoleń ludzi z całego globu karmionych było stekiem bzdur, mającym przedstawiać w złym świetle socjalizm w ZSRR.

  Imperium prasowe Hearsta w roku 1998
  William Hearst zmarł w 1951 w swoim domu w Beverly Hills w Kalifornii. Pozostawił po sobie imperium medialne, które po dziś dzień kontynuuje szerzenie na całym świecie reakcyjnej propagandy. Hearst Corporation jest jednym z największych współczesnych przedsiębiorstw, obejmuje ponad 100 mniejszych zakładów i zatrudnia 15 tys. ludzi. Obecnie w jego skład wchodzą gazety, magazyny, książki, radio, stacje telewizyjne, telewizja kablowa, agencje informacyjne i multimedia.

  52 lata przed wyjściem prawdy na jaw
  Kampania dezinformacyjna poświęcona Ukrainie nie odeszła wraz z pokonanymi w II Wojnie Światowej Niemcami hitlerowskimi. Nazistowskie kłamstwa zostały podchwycone przez CIA i MI5, co zagwarantowało tym konfabulacjom poczesne miejsce w wojnie propagandowej przeciwko ZSRR. Antykomunistyczna nagonka rozpętana przez McCarthy’ego również bazowała na bajkach o milionach ofiar głodu na Ukrainie. W 1953 wydano w USA książkę na ten temat, zatytułowaną „Ciemne sprawki Kremla”, sfinansowaną przez ukraińskich uchodźców. A co to byli za „uchodźcy”? Nazistowscy kolaboranci, którym rząd amerykański udzielił azylu politycznego, przedstawiając ich światu jako „demokratów”.
  Wraz z wyborem Reagana na prezydenta i rozpoczęciem antykomunistycznej krucjaty lat 80., odżyła propaganda o milionach, które „zmarły z głodu na Ukrainie”. W 1984 doktor Ewald Ammende z Harvardu napisał książkę „Życie ludzkie w Rosji”, powtarzającą wszystkie fałsze wyprodukowane przez prasę Hearsta w 1934. Tak więc w roku 1984 odgrzane nazistowskie kłamstwa miały się świetnie, tym razem pielęgnowane pod opiekuńczymi skrzydełkami amerykańskiego uniwersytetu. Ale na tym nie koniec. W roku 1986 ukazała się jeszcze inna książka – „Żniwa smutku” – autorstwa byłego funkcjonariusza brytyjskich tajnych służb, Roberta Conquesta (obecnie profesora na Uniwersytecie Stamforda w Kalifornii). Za pracę nad tą publikacją Conquest zainkasował 80 tysięcy dolarów od Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Tej samej, która w 1986 sfinansowała film „Żniwa rozpaczy”, oparty na materiałach podanych przez Conquesta. Przez ten czas propaganda podwyższyła liczbę „ofiar głodu na Ukrainie” do 15 milionów!
  Niemniej jednak informacje o milionach ofiar głodu rozpowszechniane przez prasę Hearsta a następnie powtarzane w książkach i filmach, były całkowicie fałszywe. Kanadyjski dziennikarz Douglass Tottle skrupulatnie naświetlił te kłamstwa w pracy „Oszustwa, głód i faszyzm – mit ukraińskiego ludobójstwa od Hitlera po Harvard” opublikowanej w 1987 w Toronto. Dowiódł między innymi, że użyte przez propagandę materiały fotograficzne – m.in. przerażające zdjęcia głodujących dzieci – zostały żywcem wyjęte z publikacji z roku 1922, czyli okresu, gdy miliony ludzi naprawdę zmarły w wyniku głodu bądź działań wojennych, gdyż osiem wrogich armii najechało na Rosję Radziecką podczas wojny domowej. Douglas Tottle przeciwstawił fakty relacjom o „głodzie” roku 1934 i zdemaskował kłamstwa publikowane w prasie Hearsta. Jedynym dziennikarzem, który przez naprawdę długi czas wysyłał reportaże i fotografie z rejonów przypuszczalnie dotkniętych głodem był Thomas Walker – człowiek, który nigdy nawet nie postawił stopy na Ukrainie, a w stolicy Kraju Rad zabawił zaledwie 5 dni. Ujawnił to Louis Fisher – moskiewski korespondent amerykańskiej gazety „The Nation”. Fisher napisał również, że dziennikarz M. Parrot – rzeczywisty korespondent prasowy Hearsta w Moskwie – wysłał swemu szefowi reportaże, które nigdy nie zostały opublikowane, a dotyczące obfitych radzieckich zbiorów w roku 1933 i szczególnych osiągnięć Ukrainy w tym zakresie. Tottle udowadnia, że dziennikarz, który napisał reportaże z rzekomo dotkniętej głodem Ukrainy – „Thomas Walker” – tak naprawdę nazywał się Robert Green i był poszukiwanym zbiegiem z więzienia stanowego w Kolorado! Ów Walker (vel Green) został po powrocie do USA aresztowany i doprowadzony przed oblicze sądu, gdzie przyznał, że nigdy nie był na Ukrainie. Wszystkie kłamstwa o milionach zmarłych w wyniku wywołanego przez Stalina głodu w latach 30., zostały zdemaskowane dopiero w 1987 roku! Hearst, naziści, agent Conquest i inni, oszukali swymi łgarstwami miliony ludzi. Również dziś te historyjki są powtarzane w nowo wydawanych publikacjach, których autorzy działają w interesie prawicy.
  Prasa Hearsta, mając pozycję monopolisty w wielu stanach USA i posiadając agencję informacyjne na całym świecie, była wielką tubą Gestapo. W świecie zdominowanym przez kapitał monopolistyczny, okazało się przekształcenia nazistowskich łgarstw w „prawdy objawione” rozpowszechniane przez niezliczone środki masowego przekazu. Gdy gestapo przestało istnieć, brudna propaganda wojny przeciwko ZSRR została mimo wszystko zachowana, aczkolwiek z nowym patronem w postaci CIA. Antykomunistyczne nagonki w amerykańskiej prasie ani na moment nie osłabły. Interes funkcjonował tak jak zwykle, tyle że najpierw zgodnie z życzeniami Gestapo, a teraz – CIA.

  Robert Conquest w sercu mitu
  Ów tak obficie cytowany w prasie prawdziwy piewca burżuazji, zasługuje w tym punkcie na szczególną uwagę. Robert Conquest jest jednym z dwóch autorów, którzy napisali najwięcej o milionach zmarłych w ZSRR. Jest też w rzeczywistości wytwórcą wszystkich tych mitów i kłamstw o Kraju Rad, rozpowszechnianych od II Wojny Światowej. Conquest znany jest przede wszystkim ze swych książek „Wielki terror” (1969) i „Żniwa smutku” (1986). Pisał o rzeszach ofiar głodu, obozów pracy i procesów sądowych lat 1936-38, mając za źródła informacje dostarczane przez ukraińskich przymusowych emigrantów żyjących w USA i należących do prawicowych ugrupowań. Ludzi, którzy kolaborowali z nazistami podczas II Wojny Światowej. Wielu „bohaterów” Conquesta to znani zbrodniarze wojenni, którzy brali udział w ludobójstwie dokonanym na ukraińskich Żydach w 1942 r. Jeden z tych „bohaterów” – Mykoła Łebed – był po wojnie poszukiwany jako zbrodniarz wojenny. Łebed stał na czele lwowskich organów bezpieczeństwa w czasie hitlerowskiej okupacji i kierował potwornymi prześladowaniami ludności żydowskiej, które miały miejsce w 1942. W 1949 CIA przeniosło Łebedia do USA, gdzie pracował w charakterze źródła dezinformacji.
  Styl książek Conquesta odznacza się fanatycznym i pełnym nienawiści antykomunizmem. W książce z 1969 r. szacuje liczbę ofiar głodu w ZSRR lat 1932-33 na od 5 do 6 milionów, z czego połowa przypada na Ukrainę. Jednak w 1983, podczas reaganowskiej antykomunistycznej krucjaty, Conquest wydłuża czas głodu do 1937 r. i zwiększa liczbę jego ofiar do 14 milionów! Za owe stwierdzenia został odpowiednio wynagrodzony: W 1986 r. Ronald Reagan polecił mu stworzyć materiały do kampanii prezydenckiej, które przygotowałyby naród amerykański na radziecką inwazję. Tekst zagadnienia: „Co robić, gdy przyjdą Ruscy – podręcznik przetrwania”. Dziwnie brzmiące słowa w ustach profesora historii.
  W tym wszystkim nie ma tak naprawdę nic dziwnego, zważywszy, że pochodzi to od człowieka, który całe życie poświęcił kłamstwom i manipulacjom wymierzonym w ZSRR i Stalina – najpierw jako tajny agent, następnie jako pisarz i profesor na kalifornijskim Uniwersytecie Stamforda. Przeszłość Conquesta została wyeksponowana przez The Guardian z 27 stycznia 1978 w artykule, który zidentyfikował go jako byłego agenta w departamencie dezinformacji Brytyjskich Tajnych Służb (BSS) tzn. Departamencie Badania Informacji (IRD). Sekcja IRD została założona w 1947 (pierwotnie nazwano ją Biurem Informacji ds. Komunistycznych) i jej głównym celem było zwalczanie wpływów komunistów na świecie przez podsuwanie rozmaitych historyjek politykom, dziennikarzom i innym prominentom wpływającym na opinię publiczną. Zakres działalności IRD wykraczał poza granice Wielkiej Brytanii. Gdy w 1977 Departament formalnie rozwiązano, w rezultacie ujawnienia jego zaangażowania po stronie prawicy, wyszło na jaw, że w samej tylko Wlk. Brytanii ponad stu najbardziej znanych żurnalistów utrzymywało kontakty z IRD, która regularnie dostarczała im materiały do reportaży. Było to rutynowe w kilku brytyjskich gazetach, takich jak Financial Times, The Times, Economist, Daily Mail. Daily Mirror, The Express, The Guardian itd. Fakty ujawnione przez The Guardian dają nam więc wgląd w to, na jaką skalę tajne służby próbowały manipulować opinią publiczną za pośrednictwem wiadomości prasowych.
  Conquest pracował dla IRD od chwili jej powstania do aż do 1956 r. Działalność Conquesta przyczyniła się do stworzenia tzw. czarnej historii ZSRR – wyssanych z palca opowiastek prezentowanych jako fakty i rozpowszechnianych wśród dziennikarzy oraz innych ludzi, mających wpływa na opinię publiczną. Robert Conquest – po tym, jak oficjalnie opuścił IRD – kontynuował pisanie książek inspirowanych przez IRD i wspieranych przez tajne służby. Jego książka „Wielki terror” – podstawowa lektura prawicy dotycząca walki o władzę nad Związkiem Radzieckim w roku 1937 – była w istocie powtórzeniem tekstów napisanych przez niego podczas pracy dla tajnych służb. Książkę skończył pisać i opublikował z pomocą IRD. Trzecie wydanie rozeszło się nakładem wydawnictwa Praeger, specjalizującego się w publikowaniu literatury opierającej się na źródłach dostarczanych przez CIA.
  Książka Conquesta została przeznaczona do rozpowszechniania wśród „pożytecznych idiotów” w rodzaju profesorów uniwersyteckich i osób pracujących w prasie, radiu i telewizji. Miało to zapewnić, że kontynuowane będzie rozsiewanie kłamstw wśród szerokich mas ludności. Conquest po dziś dzień pozostaje dla prawicowych historyków najważniejszym źródłem materiałów o ZSRR.

  Mario Sousa „Kłamstwa o historii ZSRR”

 2. piotr pisze:

  Ciekawy materiał, jakby kto nie widział: https://www.youtube.com/watch?v=kkJP5ITgq2M

 3. piotr pisze:

  A w kontekście tego, co wkleił powyżej Bartek, ciekawe – z perspektywy historycznej – jest to, co o Ukrainie i jej instrumentalnej roli w konfrontacji z Rosją/ZSRR napisał niemiecki historyk wojskowości Rolf-Dieter Mueller w książce „Wspólny wróg. Hitlerowskie Niemcy i Polska przeciw Związkowi Radzieckiemu” (Warszawa 2013).

 4. piotr pisze:

  A tutaj wywiad opublikowany w Naszym Dzienniku (sic!): http://www.kresy.pl/publicystyka,opinie?zobacz/wiece-odpowiedzialnosci z niejakim „dr. Andrzejem Zapałowskim, prawnikiem, historykiem, wykładowcą akademickim, ekspertem ds. bezpieczeństwa, prezesem rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego”

  Jako, że wywiad z Wsiewołodem Piotrowskim ma stanowić odpowiedź na ukraiński nacjonalizm i rusofobię Zbigniewa M. Kowalewskigo (swoją drogą, m.in. te same cechy zaprowadziły przed laty amerykańskich trockistów na pozycje neokonserwatyzmu), przychodzi na myśl pytanie (postawione wczoraj przez jednego znajomego): czy Kowalewski po latach postanowił powrócić na dawne łono dzielone wspólnie ze Z. Bujakiem i łódzką „Solidarnością”, najaktywniej (w świetle opublikowanych 2 lata temu przez stronę amerykańską) korzystającą z pieniędzy USAID w działaniach antykomunistycznych i antyrosyjskich?

 5. piotr pisze:

  http://ukrainesolidaritycampaign.org/2015/01/28/ukraine-the-oligarchic-rebellion-in-the-donbas/

  „Kampania Solidarności z Ukrainą” też przedrukowuje artykuł Z.M. Kowalewskiego („czołowego polskiego socjalisty i byłego przywódcy Solidarności w Łodzi w latach 1980-81 r., obszernie piszącego o ukraińskiej historii i społeczeństwie.”); co ciekawe, w jej skład wchodzi „Sojusz na rzecz Wolności Robotniczej” (Alliance for Workers Liberty) – organizacja-matka dla pisma „Dalej!” i Nurtu Lewicy Rewolucyjnej (jeśli pozostali przy tej nazwie…)

 6. piotr pisze:

  Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, że Zbigniew Marcin Kowalewski pełni rolę agenturalną na tzw. „radykalnej lewicy” (zarzut w latach ’90 szeroko podnoszony przez działaczy ówczesnego Nurtu Lewicy Rewolucyjnej) to zapraszam do posłuchania: http://zmkowalewski.pl/?p=637 Tak, to stary cap Kowalewski, a nie inny stary cap Wujec, choć treściowo panowie – pewnie po korzeniu „Solidarnościowym” – „piją sobie z ust” 😀 Nie dziwne, że pochwały idą od redaktorki radiowej emanacji Gazety Wyborczej dla tego „lewicowego” działacza skłonnego poprzeć polski rząd w wysyłaniu uzbrojenia dla armii ukraińskiej przed „rosyjskim imperializmem”, który to rzekomo nie pozwala się dekolonizować (sic!) Ukrainie i innym dawnym krajom z „rosyjskiej strefy panowania” 😀

 7. piotr pisze:

  Zresztą… kto uważny, to nie zdziwiony: w końcu to Zbigniew Marcin Kowalewski na początku lat 90 rehabilitował Ukraińską Armię Powstańczą (UPA) kolaborującą z hitlerowcami jako „antystalinowskie siły antybiurokratyczne” i wyszukiwał w NSDAP „frakcji lewicowej” w postaci… Otto Strassera… Na takie to siły „ludowo-rewolucyjne” przeciwko stalinizmowi stawiał nasz „sławny trockista” 😀

 8. piotr pisze:

  A dziś wskazywanie na siły neonazistowskie we władzach Ukrainy i w ramach armii/batalionów walczącej przeciwko ludności Donbasu to dla Kowalewskiego „PRL-owskie kalki” (jak wiadomo, dla klienteli Gazety Wyborczej to najwyższa obelga). Kabaret na 102.

 9. W.B. pisze:

  Bohater przedstawionego przez nas wywiadu już nie żyje.

  http://borotba.su/pod_artobstrelom_pogib_vsevolod_petrovskij.html

 10. piotr pisze:

  Ostatnie zdanie: „Лучший способ сохранить память об этом человеке – это продолжение борьбы против классового угнетения и фашистской реакции, ради которой отдал свою жизнь Всеволод Петровский.”
  czyli
  „Najlepszym sposobem na zachowanie pamięci o tym człowieku – to kontynuacja walki z uciskiem klasowym i przeciwko faszystowskiej reakcji, [cele] za które oddał życie Wsiewołod Piotrowski”

 11. Pingback: Internetówka 208 | Skojarzenia. Bohdan Kaczmarek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *