W związku z pomówieniami ze strony Ewy Balcerek i Włodzimierza Bratkowskiego

Pani Ewa Balcerek
Marki

W związku z ponawianymi przez Panią publicznie – w Internecie – i prywatnie – w korespondencji SMS z sympatykami SMP – oszczerstwami pod moim adresem o charakterze zniesławienia i znieważenia, insynuującymi mi działania o charakterze kryminalno-karnym (włamanie na prywatną pocztę elektroniczną na serwerze tlen.pl, przejęcie tej poczty uniemożliwiające korzystanie z niej użytkownikowi), jak również naruszające ustawę prawo o stowarzyszeniach, w oparciu o którą działa Stowarzyszenie Marksistów Polskich, poprzez naruszanie praw jego członków – daję Pani 14 dni na złożenie stosownego zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstwa do prokuratury Warszawa-Praga (ze względu na mój adres zameldowania) lub Warszawa-Żoliborz (ze względu na mój adres zamieszkania).

14 dni jest wystarczającym czasem na uzyskanie stosownych dowodów od administratora kont pocztowych tlen.pl i/lub administratora kont list dyskusyjnych google. Dla Pani informacji, firmy te są w posiadaniu rejestrów operacji na serwerach pozwalających na identyfikację osób, które miałyby się dopuścić ewentualnych przestępstw.

Po tym terminie 14 dni, jeśli nie przedstawi Pani stosownych dowodów na potwierdzenie swoich oszczerstw pod moim adresem, nie zawaham się wystąpić przeciwko Pani na drodze cywilnej w związku z dopuszczaniem się przez Panią wielokrotnego zniesławienia i znieważenia.

Z poważaniem,
Piotr Tadeusz Strębski
Warszawa, 27 listopada 2017 o godz. 09:35

Ps. Niniejsze pismo zostanie doręczone Pani także w formie papierowej, pocztą tradycyjną.

Ps2. Niniejszym przypominam, że od 2002 roku – czyli od początku mojej z Panią (i p. Włodzimierzem Bratkowskim) współpracy – jestem właścicielem i administratorem niniejszej strony (www.dyktatura.info), z której usług korzysta Pani do szkalowania mnie. Jeśli Pani (i p. Włodzimierza) praktyka nie zostanie zastopowana nie widzę innego wyjścia, jak odebrać Państwu „zabawkę”, którą się Państwo posługujecie w ww. celach. Sama strona pozostanie w Internecie jako dowód w sprawie.

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Siergiej Sołowjow: Клевета пополам с комиксом: сериал «Троцкий» (2017)

Сериал «Троцкий»Сериал «Троцкий»

«Буржуазное общественное мнение есть плотная психологическая ткань, обволакивающая со всех сторон орудия и инструменты буржуазного насилия и тем предохраняющая их как от многих частных толчков, так и от фатального революционного толчка, в последнем счете все же неизбежного. Действующее буржуазное общественное мнение слагается из двух частей: из унаследованных воззрений, оценок, предрассудков, представляющих отложившийся опыт прошлого, плотный слой целесообразной пошлости и полезного тупоумия; и из сложной машинизированной, искусно управляемой, вполне современной техники мобилизации патриотического пафоса нравственного негодования, национального энтузиазма, альтруистического порыва и других видов лжи и обмана».

Лев Троцкий «Между империализмом и революцией» (1922).

Фигура Льва Троцкого, выдающегося революционера, публициста, марксистского теоретика, давно заслуживает непредвзятого глубокого анализа и общественной реабилитации, чтобы Троцкий был открыт как мыслитель и человек во всей глубине своих талантов и противоречий. Ведь из-за своей оппозиции самодержавию, буржуазии, сталинизму и фашизму он стал одним из самым опороченных деятелей отечественной истории. Длительная культурная традиция сформировала негативный миф о Троцком, в котором уживаются обвинения самой разной направленности, далеко не всегда справедливые. Поэтому в нашем кино Троцкий появлялся редко и скупо, а если изображался, то в негативном тоне. Примером может быть сериал «Есенин», вышедший более 10 лет назад, в котором, как и в нынешнем сериале, его играл Константин Хабенский — там Троцкий говорил речи о кнуте для народа и зачем-то убивал Есенина по совершенно нелепым причинам. Потом последовали «Девять жизней Нестора Махно» и «Страсти по Чапаеву», где действия Троцкого против народных полководцев вообще ничем вменяемым не были аргументированы, а его облик напоминал карикатуру.

При первых известиях о выходе на «Первом канале» сериала «Троцкий», приуроченного к столетию русской революции, сразу стало понятно, что сериал собирается не разоблачать мифы относительно личности Троцкого, а наоборот, укрепить их. Об этом говорило все — интервью создателей, нелепый трейлер и постеры, более подходящие второсортному хоррор-фильму. Так и оказалось — после выхода сериала стало понятно, что с таким же успехом его авторы могли бы взять для постера белогвардейский плакат с Троцким времен Гражданской войны.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

SMP i całej lewicy dedykujemy wypowiedź historyka Siergieja Sołowjowa 1.15.18 – 1.17.08 oraz 1.17.42 – 1.19.30

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Протестные итоги года

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Jarosław Tomasiewicz: Fantomowe ciało rewolucjonisty

Mój poprzedni felieton dotyczył – trzeba to wyjawić – marksistowskiej idei pracy i roli proletariatu przemysłowego [1]; zwracał też uwagę na antyegalitarne konsekwencje technoutopii. A jednak większość moich znajomych, o ile już jakoś do tego tekstu się ustosunkowali, skoncentrowała się na wątku zupełnie pobocznym, który miał tylko zwrócić uwagę na prawdopodobne przyczyny zarzucania przez lewicę proletariackich wartości – wątku prekariatu (mylonego czasem zresztą, nie wiedzieć czemu, z hipsterstwem). No cóż, robotnicy fabryczni takich felietonów raczej nie czytują.

W takim razie zajmijmy się mitem prekariatu. To nawet lepsza arena polemiki z „nową lewicą” niż grząski grunt psychologii wyszukującej różnice między etosem heroicznym i hedonistycznym [2].

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | 2 komentarze

Michał Nowicki: Recenzja serialu Trocki

Na dyktaturze.info są trzy recenzje tego serialu Fantazy – zawodowych historyków Klima Żukowa i Jegora Jakowlewa oraz artykuł Andrieja Rudnowa z Platformy Robotniczej – rzecz w tym, że po rosyjsku. Odsyłamy do nich.

Opublikowano Teksty bieżące | 1 komentarz

RAPORT Z BUDOWY ŚWIĄTYNI KOMUNIZMU

Z cyklu „Jaja jak czerwone berety”

Jako „budowniczy” w powyższej piosence przedstawiam pokrótce historię budowy „świątyni komunizmu” w kraju, w którym żyję.

Pierwsze podejście z udziałem podwykonawcy – „Walki Klas”, drugie – ze Zjednoczonym Sekretariatem IV Międzynarodówki – oba jeszcze o zmierzchu PRL. Trzecie – z LIT CI.

O pomniejszych podwykonawcach i budowie „świątyni marksizmu” – to nie jest moja działka – w tym raporcie nie wspomnę. Winę za nieukończoną budowę i zniszczone kolejne konstrukcje biorę naturalnie na siebie.

Do czwartego podejścia – projekt architektoniczny poniżej – szukamy podwykonawców.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | 1 komentarz

Объясняют ли теории заговора практику революций? (видеоблог)

Многим сложно представить, как может в одночасье рухнуть режим, еще недавно казавшийся вечным. Способна ли толпа каких-то оборванцев разрушить Империю? Конечно, нет — заявляют сторонники теорий заговора. Или все-таки да? Разбираемся вместе с активистом Российского социалистического движения Иваном Овсянниковым.

Все революции кем-то «проплачены», — уверен обыватель. Не может же быть, чтобы такая доростоящая машина, как государство, была свергнута нищебродами.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj