APEL KOMITETU OBCHODÓW 100. ROCZNICY REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

Jeszcze w 100 lat od swojego wybuchu, Rewolucja Październikowa stanowi punkt odniesienia dla samookreślenia się różnych tendencji na lewicy. Dla jednych jest ona początkiem nowej epoki, wydarzeniem, które otworzyło drogę dla władzy proletariatu, rozpoczynając pierwszą po Komunie Paryskiej próbę budowy socjalizmu. Dla innych jest to początek autorytarnej drogi, która w przyszłości doprowadziła do zbrodni stalinizmu i skompromitowała ideę socjalistyczną.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | 14 komentarzy

Доклад Сергея Реброва о cовременной марксистской теории

Добрый день, уважаемые участники конференции, дорогие коллеги! Прежде всего, я бы хотел передать приветствие от директора нашего института, известного российского политолога и историка, Бориса Кагарлицкого. Борис Юльевич как никто другой, старается теоретически и практически поддерживать современное  левое движение в России и в мире, и надеется на продуктивную работу наших иностранных коллег.

Говоря же непосредственно о марксизме, особенно в честь 150летия выхода  первого тома “Капитала”, нужно, на мой взгляд, затронуть именно тот вопрос,  который многие прошлые и современные единомышленники Карла Маркса старались обходить стороной. А именно, вопрос критического анализа собственных воззрений. Не секрет, что сам Карл Генрих Маркс, пройдя долгую эволюцию от философа-идеалиста до серьёзного экономиста и социолога, рассматривал комплекс своих идей, который в дальнейшем получил название от его имени (марксизм), именно как научную теорию, описывающую процесс развития человеческого социума. Несмотря на то, что большинство идей немецкого учёного выдержали проверку временем и используются в трудах современных марксистов, главная проблема его последователей, которая в какой-то мере актуально для всех социально-политических теорий, не исчезла до сих пор, а именно догматизм. Нельзя сказать, что догматическое мировоззрение характерно лишь для носителей марксизма, но историческую зацикленность на определённых постулатах, можно найти даже в дискуссиях ведущих марксистов начала 20 века (Плеханов, Каутский, Ленин и тд). Интересно, что данные личности, несмотря на свою блестящую подготовку и знания, всячески пытались скрыть собственные теоретические достижения, постоянно ссылаясь на работы Маркса и Энгельса. Ведь даже Владимир Ильич Ульянов-Ленин никогда не считал себя равным отцам-основателям марксизма, позиционируя себя лишь как проводник их идей в жизнь.

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

BEZPOŚREDNIA TRANSMISJA Z DEBATY NOWALNY – STRIEŁKOW (GIRKIN)

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

BORYS KAGARLISKIJ: WOKÓŁ DEBATY NAWALNY – STRIEŁKOW

Согласие Алексея Навального провести дебаты с Игорем Стрелковым вызвало закономерную истерику в рядах либеральной общественности. Хотя, говоря откровенно, это свидетельствует лишь о беспомощности и нетерпимости наших либералов. Ведь ничего экстраординарного не произошло. Навальный не солидаризировался со своим оппонентом. Он лишь согласился с ним обсудить их точки зрения. А дебаты как раз и предполагают различия.

Паника либералов, однако, объяснима. Навальный пошел на дебаты со Стрелковым не в последнюю очередь, именно для того, чтобы её спровоцировать. Отмежеваться от этой публики — его важнейшая политическая задача. Ведь он, как политик, прекрасно понимает, что это клеймо. Ни один деятель, открыто выступающий с либеральных позиций, не получит в России массовой поддержки, независимо от того, сколько денег в него будет вложено и сколько часов эфирного времени будет на него потрачено.

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

ŁAMIĄC OBOWIĄZUJĄCE SCHEMATY

Debata z profilu Pawła Kotrasa na facebooku z historią ruchu robotniczego w tle
Paweł Kotras
Paweł Kotras Moim zdaniem,skoro ten nurt rewolucyjny miał mieć tak silną pozycję w PPS powinien był się już wtedy od tej PPS odciąć i współtworzyć razem z KPRP jeszcze silniejszą lewicę rewolucyjną. Tak czy inaczej nadal znajdując się w PPS legitymizował prawe skrzydło tej partii. To jednak przecież nie ustąpiło, a nawet w konsekwencji się umocniło… To jest też nauczka na przyszłość dla ludzi konsekwentnej lewicy… Czytając jednak, choćby takie wspomnienia Jakuba Dąbskiego, osoby która po dłuższym czasie rozstała się dopiero z PPS, można pokusić się o pogląd, że często pewne afiliacje polityczne nie miały wyłącznie charakteru merytorycznego a często symboliczno-towarzyski, ze stratą dla potencjalnych rewolucyjnych przemian nad Wisłą… Jakub Dąbski dwoił się i troił, działając w klasowo nastawionych związkach zawodowych czy starając się bronić ludzi KPRP przed prawicą PPS-owską, przed swoistą polityką denuncjacji do władz państwowych „komuny”… Na dłuższą metę nie przyniosło mu to żadnych korzyści, gdyż sam w końcu nawet stykał się z naganami ze strony PPS… Niestety nie na tyle była silna już ta lewica rewolucyjna począwszy od lat 20-tych, by rzeczywiście mogła stanowić „oczywistą” alternatywę dla KPRP… dlatego właśnie partia ta „wessała” lewicowo i klasowo usposobionych członków PPS… 🙂
Paweł Kotras
Paweł Kotras Jeśli chodzi o „linię Curzona”, to pamiętajmy o wcześniejszej wyprawie kijowskiej „Ziuka” i jego aktywności zmierzającej do stłumienia rewolucyjnych nastrojów w zachodniej Ukrainie… Co do reszty, zgadzam się, ze lewica powinna dowoływać się do tradycji czerwonego sztandaru… Problem w tym, że już dawno odcięła się od tradycji klasowego ruchu robotniczego, także z tego powodu, iż wcale nie była odporna na wszelakie prawicowe mitologie. Te zaważyły na jej aktywności… 🙂
Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Siergiej Głazjew o stanie finansów i systemie bankowym

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

CZERWONY SZTANDAR W GÓRĘ – TO ZNAK, ŻE CZAS NA ATAK

Z cyklu „Jaja jak czerwone berety”

Byłbym w szoku, gdyby nowa radykalna lewica odpowiedziała pozytywnie na naszą propozycję wewnętrznej dyskusji o pozycjach ideologicznych w 100 rocznicę Rewolucji Październikowej. To nam zwyczajnie nie grozi. W związku z tym możemy jedynie zapewnić towarzystwo wzajemnej adoracji, że w nowej sytuacji – powstałej w wyniku podporządkowania sobie sądownictwa przez partię Jarosława Kaczyńskiego taka formacja jak nasza będzie się czuła jak ryba w wodzie. I to nie byle jaka ryba. Choć pewnie powiedzieć, że drapieżna – to mało. Dynamizm takich rewolucyjnych formacji, jak przedwojenna KPP bił na głowę reformistów z PPS pod każdym względem. I to mimo represji ze strony burżuazyjnego państwa i wszystkich jego aparatów, ze związkowym włącznie, który notabene po części był w rękach reformistów. Centrala klasowych związków zawodowych to była prywatna działka PPS.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

STANOWISKO GRUPY SAMORZĄDNOŚCI ROBOTNICZEJ W SPRAWIE ZDECYDOWANEJ PRÓBY PODPORZĄDKOWANIA SOBIE SĄDOWNICTWA PRZEZ „PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ”

Zdecydowana próba podporządkowania sobie sądownictwa przez PiS jest aktualnie sposobem, jaki ta partia uznała za najlepszy w celu zniszczenia PO, czyli partii konkurencyjnej na polu polityki prokapitalistycznej. Nie ma co hodować w sobie złudzeń – gdyby lewica radykalna była silna, tego typu gwałcenie demokratycznych reguł byłoby praktyką obu stron dzisiejszego konfliktu.

De facto partie komunistyczne są dziś w Polsce zakazane. Jeżeli tolerowana jest KPP, to wynika to wyłącznie z faktu, że jest to formacja totalnie marginalna i nie mająca żadnego komunistycznego programu, wyłącznie epatująca nazwą. Jeśli natomiast chodzi o inne ugrupowania nazywane z przyzwyczajenia lewicowymi, jak SLD czy jej odpryski, włącznie z Razem, to mają one szansę wegetowania w systemie pod warunkiem blokowania, jak dotychczas, wszelkiej radykalniejszej formacji lewicowej na scenie politycznej. Tego typu partie mają, oczywiście, poczucie zagrożenia podobne do tego, jakie odczuwa PO czy Nowoczesna.

Działanie związków zawodowych także ma w kraju charakter bardziej fasadowy niż inny. Biurokracja związkowa prowadzi, jak w krajach rozwiniętego kapitalizmu, specyficzną grę, która bynajmniej nie polega na radykalizowaniu nastrojów pracowniczych, ale na zmuszaniu ich do kapitulacji przed kapitałem.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | 2 komentarze