W związku z pomówieniami ze strony Ewy Balcerek i Włodzimierza Bratkowskiego

Pani Ewa Balcerek
Marki

W związku z ponawianymi przez Panią publicznie – w Internecie – i prywatnie – w korespondencji SMS z sympatykami SMP – oszczerstwami pod moim adresem o charakterze zniesławienia i znieważenia, insynuującymi mi działania o charakterze kryminalno-karnym (włamanie na prywatną pocztę elektroniczną na serwerze tlen.pl, przejęcie tej poczty uniemożliwiające korzystanie z niej użytkownikowi), jak również naruszające ustawę prawo o stowarzyszeniach, w oparciu o którą działa Stowarzyszenie Marksistów Polskich, poprzez naruszanie praw jego członków – daję Pani 14 dni na złożenie stosownego zawiadomienia o popełnieniu przeze mnie przestępstwa do prokuratury Warszawa-Praga (ze względu na mój adres zameldowania) lub Warszawa-Żoliborz (ze względu na mój adres zamieszkania).

14 dni jest wystarczającym czasem na uzyskanie stosownych dowodów od administratora kont pocztowych tlen.pl i/lub administratora kont list dyskusyjnych google. Dla Pani informacji, firmy te są w posiadaniu rejestrów operacji na serwerach pozwalających na identyfikację osób, które miałyby się dopuścić ewentualnych przestępstw.

Po tym terminie 14 dni, jeśli nie przedstawi Pani stosownych dowodów na potwierdzenie swoich oszczerstw pod moim adresem, nie zawaham się wystąpić przeciwko Pani na drodze cywilnej w związku z dopuszczaniem się przez Panią wielokrotnego zniesławienia i znieważenia.

Z poważaniem,
Piotr Tadeusz Strębski
Warszawa, 27 listopada 2017 o godz. 09:35

Ps. Niniejsze pismo zostanie doręczone Pani także w formie papierowej, pocztą tradycyjną.

Ps2. Niniejszym przypominam, że od 2002 roku – czyli od początku mojej z Panią (i p. Włodzimierzem Bratkowskim) współpracy – jestem właścicielem i administratorem niniejszej strony (www.dyktatura.info), z której usług korzysta Pani do szkalowania mnie. Jeśli Pani (i p. Włodzimierza) praktyka nie zostanie zastopowana nie widzę innego wyjścia, jak odebrać Państwu „zabawkę”, którą się Państwo posługujecie w ww. celach. Sama strona pozostanie w Internecie jako dowód w sprawie.

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Piotr Ikonowicz: Jak umarła solidarność ludzi pracy

Pamiętam czasy, kiedy bycie robotnikiem napawało dumą. Powstawały wtedy filmy fabularne takie jak „Człowiek z żelaza” czy dokumentalne, jak „Robotnicy polscy”. A mój przyjaciel Maciek Guz opowiada, że kiedy wchodził do pracy w 17-tysięcznej fabryce FSO, czuł jak idzie za nim jakaś wielka potęga. Dziś ruch pracowniczy zamarł, a klasę robotniczą zdegradowano.

Antypracownicze zmiany w kodeksie pracy, odebranie możliwości skutecznego działania mniejszym związkom zawodowym, często o wiele bardziej bojowym od zasiedziałych i „poukładanych” dużych central związkowych – wszystko to przechodzi bez najmniejszego oporu społecznego. Dlaczego? Bo same związki nie mają dość siły, by skutecznie protestować, a większość społeczeństwa, a więc ludzi pracy nie ceni ruchu związkowego.

Najprostsze wyjaśnienie to stwierdzenie, że organ nie używany zanika. Skoro nie ma strajków, nie ma sukcesów, a świat pracy wciąż się cofa, to nic dziwnego, że organizacje, które są powołane do obrony interesów poracowniczych nie cieszą się szacunkiem. Łatwo wtedy sprowadzić temat do apanaży związkowych bonzów.

Sprawa nie jest jednak aż tak prosta. W kraju gdzie prawie 90% bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku, a zasiłki dla bezrobotnych nie mogą wystarczyć na przeżycie, decyzja o strajku jest trudniejsza niż tam gdzie utrata pracy nie musi od razu oznaczać, że nie ma się nawet na żywność, nie mówiąc o rachunkach. Na Zachodzie strajkujący pracownik też ryzykuje zwolnienie, ale oznacza to obniżenie standardu, a nie od razu wykluczenie społeczne. U nas wystarczy nie zapłacić trzech czynszów i wylatuje się z mieszkania.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

WIOSENNE PRZESILENIE

Z cyklu „Jaja jak czerwone berety”

Nie od dziś nowa radykalna lewica zalicza nas do dogmatyków – dinozaurów epoki przemysłowej. Pewnie dlatego, że nie wkroczyliśmy wraz z nimi w postkapitalizm. Przynajmniej na gruncie teorii trwaliśmy przy robotnikach, a tych w Polsce po transformacji kapitalistycznej zostało tyle, co kur w globalnej wiosce. Ostatecznie problem rozwiązać miała ptasia grypa.

Należny jej odpór dała redakcja „Władzy Rad”, powołując kombajn propagandowy do zbierania kur po wioskach. Nas z KPiORP wyrolowano. Lekiem na segmentację klasy robotniczej, uwzględniającą „robotniczy nacjonalizm” PPP i „Sierpnia’80”, zdaniem Zbigniewa M. Kowalewskiego, miała być francuska Nowa Partia Antykapitalistyczna i szerzej: nowa radykalna lewica, panaceum na wszystkie dolegliwości – „antykapitalistyczna partia pluralistyczna”.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Троцкий Л.Д. „Терроризм и коммунизм” (Кружок РРП 17/03/2018)

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Юрий Болдырев: Фальсификация как государственная политика

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

МИТИНГ 19 МАРТА

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Это называется „выборы”

 

 

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

«Парижская Коммуна: уроки для России будущего» Заседание клуба «Диалог»18.03.2018

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj